Metodologia de concurs pentru ocuparea funcției de decan mandat 2024-2029

Concursul pentru ocuparea functiei de decan se desfasoara in perioada 15-30 mai 2024.

Depunerea dosarelor de concurs spre avizare in Consiliul Facultatii are loc in data de 15 mai 2024.

Dosarele de concurs se depun la Secretariatul Facultatii, atat in format tiparit, cat si electronic pe adresa secretariat.fpse@uaic.ro, unde vor primi numar de inregistrare.

 

Descărcare metodologie