Şcoala Doctorală

Conducerea Şcolii Doctorale

Școala doctorală de Psihologie și Științe ale Educației este organizată ca Departament distinct al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, cu regulamente și structuri proprii de conducere și este condusă de Consiliul Școlii

Directorul Școlii Doctorale (DSD)

Membrii Consiliul Școlii Doctorale (CSD)

Sursa: Hotărârea Senatului privind validarea membrilor CSD

Domenii de studii

Școala doctorală de Psihologie și Științe ale Educației organizează studii universitare de doctorat în două domenii – PSIHOLOGIE și ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI – în cadrul școlii activând un număr de 20 conducători de doctorat, aparținând celor două domenii de studii.