Şcoala Doctorală

Conducerea Şcolii Doctorale

Directorul Şcolii Doctorale

Ticu CONSTANTIN

Profesor universitar doctor habil.Consiliul Şcolii Doctorale (CSD)

Nicoleta Maria TURLIUC

Profesor universitar doctor habil.Carmen-Mihaela CREŢU

Profesor universitar doctor habil.Ovidiu LUNGU

Profesor universitar doctor habil.Romiţă IUCU

Profesor universitar doctor habil.rOctav-Sorin CANDEL

Asistent universitar doctorAndreea URZICĂ

DoctorandDomenii de doctorat

În cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se organizează studii universitare de doctorat în următoarele domenii:

  • Psihologie
  • Ştiinţe ale educaţiei