Şcoala Doctorală

Conducerea Şcolii Doctorale

Directorul Şcolii Doctorale

Ticu CONSTANTIN

Profesor universitar doctor habil.Consiliul Şcolii Doctorale (CSD)

Nicoleta Maria TURLIUC

Profesor universitar doctor habil.Carmen-Mihaela CREŢU

Profesor universitar doctor habil.Ovidiu LUNGU

Profesor universitar doctor habil.Romiţă IUCU

Profesor universitar doctor habil.rOara PRUNDEANU

DoctorandDiana GRĂDINARU

DoctorandDomenii de doctorat

În cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se organizează studii universitare de doctorat în următoarele domenii:

  • Psihologie
  • Ştiinţe ale educaţiei