Planificare examene – sesiune de vară

Psihologie – Zi

Pedagogie

Psihopedagogie specială

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – Zi

Pentru ID: Sesiune de vară – ID

SESIUNEA DE RESTANŢE / MĂRIRI:

  • 17 – 23 iunie 2019 numai pentru studenții din anul III licență, II master, cursanţi
  • 24-30 iunie 2019 numai pentru studentii din anii I și II licență, I master

Atentie ! Pot interveni modificări ! Verificaţi periodic programarea examenelor!!!

Studenţii care nu au achitat integral taxa de şcolarizare nu au dreptul să se prezinte la examene. 
Se vor face exmatriculări, pentru neplata taxei de şcolarizare, după sesiunea de restanţe.

Etichete: