Planificarea restanţelor / măririlor, sesiunea 12-18 februarie 2024 (învăţământ de zi şi ID)

13.02.2024 | 15:00 | Descarcă planificarea

 

Atenţie! Pot interveni modificări ! Verificaţi periodic programarea restanţelor!!!