Precizări privind examenul de licență, sesiunile iulie 2023, septembrie 2023 și februarie 2024

Domeniul Psihologie (Psihologie IF și ID)Domeniul Ştiinţe ale educaţie (Pedagogie IF, Psihopedagogie IF, PIPP IF și ID)
  • Durata examinării fiecărui candidat este de aproximativ 20 de minute.
  • Pentru Proba 1 candidatul extrage un bilet de examen și are la dispoziție timp pentru pregătirea răspunsurilor. Proba 2 a examenului de licență constă în prezentarea lucrării.
  • Subiectele de pe biletele de examen fac referire la conținuturi din tematica anunțată cu relevanță pentru cercetările în psihologie (inclusiv pentru cele raportate în cadrul lucrării de licență), solicitând candidaților să descrie, explice și/sau exemplifice concepte din cadrul teoretic al cercetării, ipoteze, design-uri de cercetare și variabile, instrumente de cercetare, analiza datelor, limite ale cercetării.
  • Durata examinării fiecărui candidat este de aproximativ 20 de minute.
  • Pentru Proba 1 candidatul extrage un bilet de examen și are la dispoziție timp pentru pregătirea răspunsurilor. Proba 2 a examenului de licență constă în prezentarea lucrării.
  • Subiectele de pe biletele de examen fac referire la conținuturi din tematica anunțată, cu relevanță pentru lucrarea de licență.