Programare examene – Anul I+II (licență) | Anul I (master) – sesiunea de vară, 2021-2022

Licenţă, IF

Psihologie – IF . (31.05.2022 | 12:30)
Pedagogie . (27.05.2022 | 11:00)
Psihopedagogie specială . (06.06.2022 | 10:30)
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF . (10.06.2022 | 14:20)

 

Master

Toate specializările . (06.06.2022 | 12:00)

 

Note

Atentie! Pot interveni modificări! Verificaţi periodic programarea examenelor!

Studenţii care au de plătit taxă de şcolarizare şi nu au achitat-o integral nu au dreptul să se prezinte la examene.