Programare examene – sesiunea de iarnă, 2021-2022

Licenţă, IF

Psihologie – IF . (13.01.2022 | 15:15)
Pedagogie . (13.01.2022 | 15:15)
Psihopedagogie specială . (13.01.2022 | 15:15)
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF . (13.01.2022 | 15:15)

 

Master

Toate specializările . (17.01.2022 | 16:00)

 

Note

Atentie! Pot interveni modificări! Verificaţi periodic programarea examenelor!

Studenţii care au de plătit taxă de şcolarizare şi nu au achitat-o integral nu au dreptul să se prezinte la examene.