Programare examene – sesiunea de iarnă, 2022-2023

Licenţă, IF

Psihologie – IF . (20.01.2023 | 14:40)
Pedagogie . (25.01.2023 | 12:30)
Psihopedagogie specială . (13.01.2023 | 12:30)
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF . (13.01.2023 | 12:30)

 

Master

Toate specializările . (26.01.2023 | 14:00)

 

Note

Atentie! Pot interveni modificări! Verificaţi periodic programarea examenelor!

Studenţii care au de plătit taxă de şcolarizare şi nu au achitat-o integral nu au dreptul să se prezinte la examene.