Programare examene – sesiunea de vară, 2020-2021

Licenţă, IF

Psihologie . (26.05.2021)
Pedagogie . (26.05.2021)
Psihopedagogie specială . (26.05.2021)
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar . (25.05.2021)

Master

Toate specializările . (08.06.2021)

Note

Programarea examenelor pentru forma de învăţământ la distanţă poate fi consultată accesând linkul.

Atentie! Pot interveni modificări! Verificaţi periodic programarea examenelor!

Studenţii care au de plătit taxă de şcolarizare şi nu au achitat-o integral nu au dreptul să se prezinte la examene.