Programare examene – sesiunea de vară, 2022-2023

Licenţă, IF

     
Psihologie – IF . (18.05.2023)
Pedagogie . (18.05.2023)
Psihopedagogie specială . (22.05.2023)
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF . (18.05.2023)

 

Master

     
Toate specializările . (29.05.2023)

 

Note

<!–

Programarea examenelor pentru forma de învăţământ la distanţă poate fi consultată accesând linkul.

–>

Atentie! Pot interveni modificări! Verificaţi periodic programarea examenelor!

Studenţii care au de plătit taxă de şcolarizare şi nu au achitat-o integral nu au dreptul să se prezinte la examene.

SESIUNEA DE RESTANŢE / MĂRIRI:

  • 15 – 21 iunie 2020 numai pentru studenții din anul III licență, II master, cursanţi
  • 22-28 iunie 2020 numai pentru studentii din anii I și II licență, I master