Programare examene – sesiunea de vară, 2023-2024

Licenţă, IF

     
Psihologie – IF . (05.06.2024)
Pedagogie . (05.06.2024)
Psihopedagogie specială . (11.06.2024)
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF . (19.06.2024)

 

Master

     
Toate specializările . (11.06.2024)

 

Note

Atentie! Pot interveni modificări! Verificaţi periodic programarea examenelor!

Studenţii care au de plătit taxă de şcolarizare şi nu au achitat-o integral nu au dreptul să se prezinte la examene.