Repartizarea în grupe, în anul universitar 2022-2023

Studenţii (în special cei din anul I) pot să-şi afle numărul matricol, prin accesarea formularului adecvat de pe Portal, unde vor folosi CNP-ul şi e-mail-ul cu care s-au înregistrat la Admitere

Studii de licenţă

 • Psihologie – IF
 • Pedagogie
 • Psihopedagogie specială
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF

Studii de master

 • Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
 • Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie
 • Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie – Focşani
 • Psihologie clinică şi psihoterapie
 • Psihologie educaţională şi consiliere
 • Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale
 • Didactici aplicate pentru învăţământul primar
 • Educaţie timpurie
 • Politici şi management în educaţie
 • Master didactic în Biologie
 • Master didactic în Educaţie Fizică şi Sport
 • Master didactic în Geografie
 • Master didactic în Teologie Ortodoxă