REZULTATE SELECȚIE stagii studențești de practică lungă durată, an academic 2022-2023, Programul Erasmus+

Nr. crt. Nume şi prenume student Cetăţenie (română/dublă/alta) Anul și nivelul de studii Nota corespunzătoare ponderei punctajului ECTS (50%) Notă limbă străină (30%) Notă interviu (20%) Media generală Statut (admis* / Selectat conditionat/ rezervă/ respins**) Instituţia gazdă, Țara Perioada de desfășurare a mobilității
1. Popescu Alexandru română I, Doctorat 9,33 (4.66p) 10 (3p) 10 (2p) 9.66 Admis Center for Phenomenological Psychology and Aesthetics, (Department of Psychology), University of Copenhagen, Denmark Semestrul II, an academic 2022-2023