Rezultate selecţie stagii studenţeşti de practică – Programul Erasmus+ 2017- 2019

 

Nr. crt.

Nume şi prenume student

Cetăţenie
(română/
dublă/
alta)

Nivel şi an de studiu

Media anilor de studii
(50%)

Notă limbă străină
(30%)

Notă interviu
(20%)

Media generală

Statut
(admis /
Selectat conditionat/ rezervă/ respins*)

Instituţia gazdă

Perioada de stagiu

1.

Jianu Georgiana Elena

Română

L, an I

9,81

9,87

10

9,86

Admis

Center for social and health care for people deprived of liberty and/or with addiction problems of Foundation ADSIS set in Gijon (C/Dindurra 19, 3320), Asturias, Spain

Semestrul II