Situaţii şcolare la sfârşitul sem. II, an universitar 2017-2018 (Licenţă)

 • PED, PPS şi PIPP (IF), lista studenţilor care repetă anul de studii în anul universitar 2017-2018
 • PED, PPS şi PIPP (IF), lista studenţilor din anii 1-2 propuşi pentru exmatriculare
 • PED, PPS şi PIPP (IF), Lista studenţilor din anul III si cursantii  exmatriculati la sfarsitul anului univ. 2016/2017
 • PPS, PED, PIPP, lista studenţilor din anul 3 care vor avea statut de cursant în anul universitar 2017-2018 (au maxim 5 discipline restante la sfârşitul anului III)
 • PED, PPS şi PIPP-IF, lista studenţilor din anul 3 şi cursanţilor propuşi pentru exmatriculare
 • Psihologie, id, anul 1
 • Psihologie, id, anul 2
 • Psihologie, id, anul 3
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, id, anul 1
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, id, anul 2
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, id, anul 3

Studenţii exmatriculaţi se pot reînmatricula pentru anul universitar 2018-2019 în perioada de reînmatriculări in perioada 18-20 septembrie 2018 prin depunerea la Secretariatul facultăţii a cererii de reînmatriculare împreună cu chitanţa de achitare a taxei de reînmatriculare de 200 lei.
 
Atenţie! La reînmatriculare studenţii care au datorii la taxa de şcolarizare sau de reexaminare trebuie sa achite toate taxele restante.
 

Studenţii, care in anul universitar 2017-2018, au intrerupt studiile la cerere, vor depune cerere de revenire in perioada 17-28 septembrie 2018 la secretariatul facultatii.