Finalizare studii, sesiunea Septembrie 2022

Documente utile


Regulament finalizare studii iulie-septembrie 2022, februarie 2023

Metodologie finalizare studii iulie-septembrie 2022, februarie 2023

metodol_finaliz_studii_iul_sep_2022_feb_2023
Descărcare fişier

Hotărârea Consiliului din 30.05.2022 privind înscrierea și organizarea examenului de finalizare a studiilor sesiunile iunie-iulie 2022, septembrie 2022 și februarie 2023

Hotărârea Consiliului din 30.05.2022 privind înscrierea și organizarea examenului de finalizare a studiilor sesiunile iunie-iulie 2022, septembrie 2022 și februarie 2023

Varianta de descărcare

metodol_finaliz_studii_iun_2022_feb_2023
Metodologie finalizare studii iulie-septembrie 2022, februarie 2023

Metodologie finalizare studii iulie-septembrie 2022, februarie 2023

metodol_finaliz_studii_iul_sep_2022_feb_2023
Descărcare fişier

Examenul de finalizare a studiilor universitare de licență și disertație, sesiunea SEPTEMBRIE 2022 se va susține cu prezență fizică conform planificărilor care vor fi afișate pe site-ul facultății.

Informații privind înscrierea la examenul de finalizare sesiunea septembrie 2022

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultății din data de 30.05.2022, înscrierea la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență și disertație, sesiunea septembrie 2022 se va realiza online pe Portalul Facultății.

 

Documente necesare înscrierii online

La sesiunea de finalizare a studiilor universitare de licență și disertație, sesiunea septembrie 2022 se vor înscrie absolvenţii care, la data înscrierii:

    • au încheiat integral studiile;
    • au taxele de şcolarizare achitate integral.
Perioadă de înscrieri online Programarea examenelor
Start înscriere: 5 septembrie 2022 | 00:00

Finalizare înscriere: 6 septembrie 2022 | 12:00
7-9 septembrie 2022

(planificarea se va afişa după perioada de înscrieri)

 

ETAPA I - FORMULARE UTILE PENTRU ÎNSCRIERE

Este necesar a descărca următoarele documente, pe care să le completaţi olograf, să le scanaţi, salvându-le în format .pdf şi să le încărcaţi, în ETAPA 3 din Portalul Faculțății.

 

Denumire document Menţiuni Fişier
Fişă de înscriere Descărcare
Declaraţie pe propria răspundere privind completarea pe actele de studii şi cu numele de căsătorie [obligatoriu pentru studentele căsătorite] Descărcare
Declaraţie privind originalitatea conţinutului lucrării de absolvire /licenţă/disertaţie – Anexa III vizată de coordonator Descărcare
Declarație absolvent – Anexa II Descărcare

 

Dacă aţi descărcat documentele menţionate, putem trece la următorul pas – ETAPA 2 – unde veţi constata că este necesară pregătirea şi a altor documente.

ETAPA II - INVENTARUL DOCUMENTELOR DE ÎNCĂRCAT ÎN PORTALUL FACULTĂȚII

Această etapă are rolul de a vă ajuta să faceţi un inventar al documentelor pe care, în ETAPA 3, le veţi încărca.

 

Denumire document Observații
Fişă de înscriere
După descărcare şi completare, va fi semnată şi scanată
Carte de identitate
Certificat de naştere
Certificat de căsătorie [dacă este cazul]
Declarație absolvent – Anexa II
Declaraţie pe propria răspundere privind completarea pe actele de studii şi cu numele de căsătorie [obligatoriu pentru studentele căsătorite] [dacă este cazul]
După descărcare şi completare, va fi semnată şi scanată
Lucrarea de absolvire/licenţă/disertaţie
Declaraţie privind originalitatea conţinutului lucrării de absolvire /licenţă/disertaţie vizată de coordonator După descărcare şi completare, va fi semnată şi scanată
Chitanţa de plată a taxei de repetare a examenului de absolvire/licenţă/disertaţie: 200 RON. [dacă este cazul]

Toate documentele care vor fi încărcate trebuie să fie salvate în format .pdf, dimensiunea lor fiind de maxim 8mb.

ETAPA III - ÎNSCRIEREA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR SEPTEMBRIE 2022

Dacă documentele menționate anterior sunt scanate puteţi trece la etapa următoare, adică ETAPA 3 (este necesar să vă logaţi pe Portalul Facultății, în perioada 5-6 septembrie 2022, pentru a depune documentele).

 

Absolvenții promoțiilor anterioare care doresc să se înscrie la examenul de finalizare a studiilor din sesiunea SEPTEMBRIE 2022 sunt rugați să scrie un e-mail la it.fpse@uaic.ro pentru crearea contului din Portalul Facultății.