Tabere studenţeşti pentru vacanţa de vară 2021

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2021, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2020/2021;
 2. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2020/2021 la programul de studii de la ciclurile de licenţă şi masterat;
 3. sunt integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2019-2020; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2020-2021);
 4. sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.

CALENDAR:

Perioada Activitatea
06–11 iulie 2021 Se descarcă cererea , se completează, semnează, scanează şi se încarcă pe Portal, în secţiunea Tabere. De asemenea, pe lângă cerere, se vor încărca şi:

 1. copie scanată după cartea de identitate
 2. copie scanată după carnetul de student, vizat la zi
 3. eventuale documente justificative (se vor încărca în acelaşi fişier PDF) care să ateste:
  1. implicarea în activităţi extracurriculare sau
  2. încadrarea studentului în unul din cazurile sociale enumerate în Metodologie la art 5 (1) lit a):
   • studenţii orfani de ambii părinţi,
   • studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial,
   • studenţii romi,
   • absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori,
   • studenţii care beneficiază de burse sociale.

În cazul studenţilor cazuri sociale ierarhizarea se face pe criterii sociale, criteriul de student integralist nu se aplică, iar numărul total de locuri va reprezenta maxim 20% din totalul locurilor.

12-13 iulie 2021 Afişarea listei cu cererile depuse
14 – 16 iulie 2021 Analiza listei cu cererile depuse
16 iulie 2021 Afişarea listei cu medii şi a beneficiarilor de locuri
19 – 20 iulie 2021 Depunere de contestaţii (mail secretariat.fpse@uaic.ro, până pe data de 20 iulie, ora 14.00 )
21 iulie 2021, ora 16.00 Afişarea listei finale
29 – 30 iulie 2021 Întâlnirea cu beneficiarii locurilor în tabără pentru alegerea locaţiilor disponibile (detaliile se vor stabili ulterior). La întâlnire vor participa şi studenţii aflaţi la rezerve, care, in limita eventualelor locuri rămase neocupate, vor avea dreptul să-şi aleagă destinaţia de tabără.

Întâlnirea cu beneficiarii va avea loc în data de 29.07.2021, ora 11:00, sala D301.

Mediile de selecţie sunt:

 • anul I licenţă şi I master – media ECTS din semestrul I al anului universitar 2020/2021
 • anul II, III licenţă şi II master – media ECTS din anul universitar 2019/2020
 • la medii egale, departajarea se face în funcţie de media de admitere (pentru anul I şi I master), respectiv media semestrului I 2020/2021 (pentru anul II, III şi II master)
Numărul de locuri de tabără alocate facultăţii 18
Lista cu studenţii care au depus cerere de tabără Licență, Master
Repartizarea iniţială (înainte de contestaţii) a locurilor în tabără Rezultate
Repartizarea finală (după contestaţii) a locurilor de tabără Rezultate
Lista locurilor de tabără, pe serii şi localităţi 28.07.2021
Centralizatorul borderourilor cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabără Rezultate

Serii de cazare:

 • Seria I – 11.08 – 16.08.2021
 • Seria II – 16.08 – 21.08.2021
 • Seria III – 21.08 – 26.08.2021
 • Seria IV – 26.08 – 31.08.2021

Documente utile: