Tabere studenţeşti pentru vacanţa de vară 2019

Pot depune cerere studenţii de la IF, finanţaţi de la bugetul de stat, din ciclurile de licenţă şi masterat, integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2017-2018, excepţie studenţii din anul I să fie integralişti pe semestrul 1 al anului universitar în curs 2018-2019), în vârstă de până la 35 de ani.

În cazul studenţilor cazuri sociale (studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale) ierarhizarea se face pe criterii sociale, criteriul de student integralist nu se aplică, iar numărul total de locuri va reprezenta maxim 20% din totalul locurilor.

 • Cererea (Anexa 4) se descarcă de pe site, se completează şi se depune în timpul programului de lucru cu publicul, la Secretariatul facultăţii sau poate fi trimisă scanată (completată şi semnată, obligatoriu în format pdf) la adresa de mail jlily@uaic.ro, în perioada 19 aprilie–17 mai 2019. Cererile ce nu respectă modelul Anexei 4, vor fi respinse;
 • 20-24 mai 2019 afişarea listelor cu toţi studenţii care au depus cereri ordonată după medii şi componenţa nominală a comisiei de selecţie a beneficiarilor de locuri de tabere;
 • 3-6 iunie 2019 – întocmirea procesului verbal de selecţie a studenţilor beneficiari de tabără şi a celor care sunt rezervă;
 • 7 iunie 2019 – afişarea procesului verbal de selecţie a studenţilor beneficiari de tabără;
 • 10–11 iunie 2019 – depunere de contestaţii (pe mail jlily@uaic.ro);
 • 14 iunie 2019, ora 16.00 – afişarea listei finale;
 • 24–25 iunie 2019 (data, ora şi sala se vor afişa în timp util) – întâlnirea cu beneficiarii locurilor de tabără pentru alegerea locaţiilor disponibile. Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, vizat la zi (original şi 2 copii), cât şi CI/BI/paşaport (original şi 2 copii);
 • 26 iunie 2019  – afişarea listei finale + locaţie + serie;
 • 28 iunie 2019  – transmiterea documentaţiei către Universitate;

Mediile de selecţie sunt:

 • anul I licenţă şi I master – media din semestrul I al anului universitar 2018/2019
 • anii II, III licenţă şi anul II master – media din anul universitar 2017/2018

Serii de cazare:

 • Seria I: 15.07–22.07.2019
 • Seria II: 20.07–25.07. 2019
 • Seria III: 25.07–30.07. 2019
 • Seria IV: 30.07–4.08. 2019
 • Seria V: 4.08– 9.08. 2019
 • Seria VI: 9.08–14.08. 2019
 • Seria VII: 14.08–19.08. 2019
 • Seria VIII: 19.08–24.08. 2019
 • Seria IX: 24.08–29.08. 2019
 • Seria X: 29.08–3.09. 2019

Criteriile de repartizare a locurilor în tabere sunt cuprinse în Metodologie. Vă rugăm să o consultaţi.

Descarcă fişierul ce conţine Anexa 4 (cerere individuală).