Tematică examen de licenţă, sesiunea iulie / septembrie 2023 / februarie 2024

Psihologie
 
Pedagogie
 
Psihopedagogie
specială
Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Tematica și bibliografia pentru proba orală a examenului de licență, sesiunea iulie/septembrie 2023/februarie 2024, pentru programul de studii universitare de licență
Psihologie

Psihologie generală și aplicată

 1. Concepte psihologice fundamentale
 2. Designul cercetării
 3. Calitățile instrumentelor de măsurare
 4. Analiza datelor cercetării
 5. Limite ale cercetării

Notă: Subiectele formulate vor particulariza tematica generală la specificul fiecărei lucrări de licență.

Bibliografie

 • Diaconu-Gherasim, L.R. (2019). Psihologie experimentală. Suport de curs ID. Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
 • Diaconu-Gherasim, L.R. (2019). Analiza computerizată a datelor. Suport de curs ID. Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
 • Havarneanu, C.E. (2019). Bazele teoretice ale psihodiagnosticului. Suport de curs ID. Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Tematica și bibliografia pentru proba orală a examenului de licență, sesiunea iulie/septembrie 2023/februarie 2024, pentru programul de studii universitare de licență
Pedagogie

Fundamentele teoretice și metodologice ale pedagogiei

 1. Concepte pedagogice fundamentale
 2. Elemente de metodologie didactică
 3. Designul proiectului de intervenție/de cercetare
 4. Implicații ale proiectului de intervenție/de cercetare
 5. Evaluarea proiectelor de intervenție/de cercetare

Notă: Subiectele formulate vor particulariza tematica generală la specificul fiecărei lucrări de licență.

 Bibliografie

 • Cucoș, C. (coord.) (2009). Psihopedagogie, Polirom, Iași.

Tematica și bibliografia pentru proba orală a examenului de licență, sesiunea iulie/septembrie 2023/februarie 2024, pentru programul de studii universitare de licență
Psihopedagogie specială

Bazele psihopedagogiei speciale

 1. Concepte/conținuturi fundamentale ale psihopedagogiei speciale
 2. Principalele categorii de persoane cu cerințe speciale
 3. Fundamentarea științifică a proiectului de cercetare/de intervenție
 4. Implicații ale proiectului de cercetare/de intervenție
 5. Designul proiectului de cercetare/de intervenție

Notă: Subiectele formulate vor particulariza tematica generală la specificul fiecărei lucrări de licență.

Bibliografie

 • Cucoș, C. (coord.) (2009). Psihopedagogie, Polirom, Iași.
 • Gherguț, A. (2013). Sinteze de psihopedagogie specială, Polirom, Iași.

Tematica și bibliografia pentru proba orală a examenului de licență, sesiunea iulie/septembrie 2023/februarie 2024, pentru programul de studii universitare de licență
Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Bazele teoretice și metodologice ale activității didactice în învățământul primar și preșcolar

 1. Concepte pedagogice fundamentale
 2. Elemente de metodologie a activității didactice în învățământul primar și preșcolar
 3. Proiectarea activităților instructiv-educative/de cercetare în învățământul primar și preșcolar
 4. Implicații ale proiectului de intervenție/de cercetare
 5. Evaluarea proiectelor de intervenție/de cercetare

Notă: Subiectele formulate vor particulariza tematica generală la specificul fiecărei lucrări de licență.

 Bibliografie

 • Cucoș, C. (coord.) (2009). Psihopedagogie, Polirom, Iași.
 • Stan, L. (2014). Pedagogia preșcolarității și școlarității mici, Polirom, Iași.