Tematica pentru disciplina Didactica specialităţii (lect. univ. dr. C. Niţucă)

 • de

Seria de curs: Lect. univ. dr. C. Niţucă

I. Tematica

 1. Legătura didacticii cu metodicile predării disciplinelor Chmie, Educație Fizică și Sport, Fizică, Geografie si Geologie, Informatică, Matematică, Științe Tehnice
 2. Locul şi rolul disciplinelor Chmie, Educație Fizică și Sport, Fizică, Geografie si Geologie, Informatică, Matematică, Științe Tehnice în învăţământul preuniversitar
 3. Documente curriculare. Programele şcolare. Manualul şcolar – Exemplificare
 4. Obiective educaţionale. Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale – Exemplificare
 5. Competenţe generale şi specifice urmărite în predarea disciplinei Chmie, Educație Fizică și Sport, Fizică, Geografie si Geologie, Informatică, Matematică, Științe Tehnice
 6. Metode de predare-învăţare. Exemplificare – Aplicaţii
 7. Mijloace didactice. Integrarea mijloacelor didactice in predarea disciplinei Chmie, Educație Fizică și Sport, Fizică, Geografie si Geologie, Informatică, Matematică, Științe Tehnice
 8. Forme de organizare a activităţilor didactice. Tipologia lecţiilor. Exemplificare. Aplicaţii în predarea disciplinei Chmie, Educație Fizică și Sport, Fizică, Geografie si Geologie, Informatică, Matematică, Științe Tehnice
 9. Evaluarea randamentului şcolar. Forme ale evaluării. Tipologia itemilor. Exemplificare. Aplicaţii în predarea disciplinei Chmie, Educație Fizică și Sport, Fizică, Geografie si Geologie, Informatică, Matematică, Științe Tehnice
 10. Proiectarea demersului didactic. Planificarea calendaristică. Proiectul unităţii de predare. Proiectul de lecţie. Exemplificare. Aplicaţii în predarea disciplinei Chmie, Educație Fizică și Sport, Fizică, Geografie si Geologie, Informatică, Matematică, Științe Tehnice

II. Bibliografie

 • C. Niţucă, Maria Ileana Carcea, Caiet de practică pedagogică desfăşurată, Ed. Performantica, Iaşi-2006.
 • C. Niţucă, T. Stanciu, Didactica disciplinelor tehnice, 306 pagini, Editura Performantica, Iaşi, 2006.
 • Cerghit, I.; Neacşu, I.; Negreţ-Dobridor, I.; Pânişoară, I. O.; Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, 2001.
 • Cucoş, C., Pedagogie, Ediţia a II – a revizuită şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
 • Gabriela-Carmen, Oproiu; Elemente de didactica disciplinelor tehnice, Editura Printech, 2003.
 • Gheorghiu, Al., Popovici, M. M., Elemente de tehnologie didactică. Discipline de specialitate, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
 • Ionescu M., Radu, I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2001.
 • Neacşu, I., Stoica, A., coord., Ghid general de evaluare şi examinare, Editura Aramis, Bucureşti, 1996.
 • Nicola, I., Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., Bucureşti, 1994.
 • Onu, P,, Luca, C., Didactica specialităţii – discipline tehnice şi tehnologice, Ed. “Gh. Asachi” Iaşi, 2002.
 • Postelnicu, Constantin, Fundamente ale didacticii şcolare, Editura Aramis, 2002.
 • Radu, I., T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000.
 • Stanciu, M., Didactica postmodernă, Editura Universităţii Suceava, 2003.

III. Evaluare

 • 16.03.2019, ora 11.00 – Sala T 11 – Facultatea de Teologie Ortodoxă
 1. Probă scrisă din tematica parcursă.
 2. Portofoliu cu:
  1. programa şcolară aferentă disciplinei de specialitate pentru învăţământul obligatoriu;
  2. planificarea calendaristică pentru programa şcolară respectivă;
  3. un proiect de unitate de învăţare din programa şcolară aleasă;
  4. un proiect de lecţie (lectie mixtă);
  5. un test de evaluare (având la bază tipologia itemilor).
Etichete: