Zilele Universităţii la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

  • de

Descarcă program

În cadrul Zilelor Universităţii, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei propune patru manifestări, toate desfăşurate online.

Programul poate fi descărcat prin apăsarea butonului alăturat, iar accesul pentru fiecare manifestare se poate realiza prin apăsarea butonului pentru „Link acces”.

26 oct | 18:00

Valori mondiale ale psihologiei iesene

Domnul conf. dr. Aurel Stan a publicat anul acesta o carte despre psihologia universitară ieşeană.
În conferinţa pe care o propune va schiţa o concepţie originală asupra dezvoltării psihologiei ieşene, distingând trei valori ale ei de talie mondială, în bună parte ocultate : Eduard Gruber, Otilia Vlaicu şi Gr.T. Popa.

Moderator: conf. dr. Aurel Stan
Date de contact: astan@uaic.ro

27 oct | 17:00

Predictori ai satisfacției în cuplu

Numeroase cercetări susțin faptul că relațiile de cuplu stabile și satisfăcătoare promoveză sănătatea și starea de bine. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că studiile teoretice și empirice au investigat factorii responsabili ai dezvoltarii și menținerii relațiilor satisfăcătoare. Există dovezi empirice care susțin că variabilele individuale (de ex., stilul de atașament, îndreptățirea relațională, emoțiile pozitive, negative etc.), procesele diadice (de ex., autodezvăluirea, dezvăluirea partenerului și percepția responsivității partenerului etc.) sau tranzițiile la noi stadii ale ciclului vieții familiale (de ex., tranziția la parentalitate) influențează atât starea de bine individuală, cât și calitatea relației de cuplu, inclusiv satisfacția relațională.

Moderatori : Prof. dr. Nicoleta Turliuc, asist. dr. Octav Candel
Date de contact: turliuc@uaic.ro; octav.candel@uaic.ro

28 oct | 18:00

De la ideea de cercetare la operaționalizarea variabilelor și la strategiile de analiză a datelor

Workshop şi seminar doctoral

Studenţii din anul I doctorat (domeniul Psihologie şi domeniul Ştiinţe ale Educaţiei) se vor reuni şi vor expune fiecare planul de cercetare doctorală. Vor avea loc schimburi de idei între ei, dar vor fi asistaţi şi ghidaţi de profesori şi, de asemenea, de doctoranzii din anii superiori.

 

Moderator : Prof. dr. Ticu constantin
Date de contact: tconst@uaic.ro

29 oct | 18:00

Cercetări fundamentale și intervenții sociale

Masă rotundă

Organizatorii manifestării îşi propun trecerea sumară în revistă a proiectelor membrilor Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, inclusiv o descriere a proiectului finanţat de către Comisia Europeană – „ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies” (ENTRACES).

 

Moderatori: Prof. dr. Nicoleta Popa şi prof. dr. Andrei Holman
Date de contact: nicoleta.laura.popa@uaic.ro; andrei.holman@uaic.ro