11.07.2024 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. CENUŞĂ G. MARIA CĂS. IRIMCIUC

La data de 11.07.2024, ora 11:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala S 8, Doamna CENUŞĂ G. MARIA CĂS. IRIMCIUC va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PARENTAL VARIABLES AND CHILDREN`S SOCIO-EMOTIONAL ADJUSTMENT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto CENUŞĂ G. MARIA CĂS.IRIMCIUC}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Prof.univ.dr. Andrei-Corneliu HOLMAN (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Turliuc Maria Nicoleta (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • prof. univ. dr. Baban Adriana ( CV),
  Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Mona VINTILĂ ( CV),
  Universitatea de Vest din Timişoara
 • Conf.univ.dr. Violeta ENEA ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.