Anunţ referitor la examenul de gradul II

  • de

În atenţia candidaţilor înscrişi pentru susţinerea examenului de gradul II, în sesiunea august 2019, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei:

Candidaţii  sunt rugaţi să aducă la secretariatul D.P.P.D., în intervalul 21-23 august, între orele 8.00-15.30 următoarele :

  • copie după chitanța corespunzătoare achitării taxei de 150 lei; plata se face în contul: Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” / Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației/ forma de învățământ 01/ cod 107,
  • declaraţia de acord de prelucrare a datelor personale (formularul este postat pe site )