Sari la conținut

Calendarul admiterii – sesiunea IULIE 2019

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Înscriere (depunerea dosarelor)
ÎNSCRIERILE SE POT FACE ŞI ONLINE! Înscrierea on-line se încheie vineri, 19 iulie, ora 16:00
15-19 iulie 2019 9-18 Sala D4, Corp D, etaj 1, dreapta
20 iulie 2019 9-13
Susţinerea probei de aptitudini pentru specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF/ID) 22 iulie 2019
Afişarea rezultatelor (etapa I) 24 iulie 2019 Avizier+site facultate
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI în etapa I 24-26 iulie 2019 9-12
13-15
Sala D301, Corp D, etaj 1, stânga
Afişarea rezultatelor (etapa II) 29 iulie 2019 Avizier+site facultate
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI în etapa II 29-30 iulie 2019 9-12
13-15
Sala D4, Corp D, etaj 1, dreapta
Afişarea rezultatelor FINALE 1 august 2019 Avizier+site facultate
Locurile rămase NEOCUPATE se vor scoate la concurs în sesiunea Septembrie!
Înscrierea 9-11 sep. 2019
Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor 12 sep. 2019

Programarea candidaţilor la proba de aptitudini – PIPP (IF şi ID)

Postat: 21 iul 2019 | 09:00 Specializarea: Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (IF şi ID)

Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu 60 de minute înainte de ora programată pentru începerea probei, având asupra lor cartea de identitate şi fluturaşul de înscriere.

Sari la conținut