Sari la conținut

Ce faci după ce eşti admis?

Notă: Pentru confirmări (runda I, II) a se vedea Calendarul admiterii.

Care sunt paşii pe care candidatul trebuie să-i parcurgă la confirmare.

 1. Achitaţi, la casieria facultăţii (sau la BRD), taxa aferentă formei de finanţare la care aţi fost admis, după cum este redat mai jos.
 2. Semnaţi Contractul de studii universitare, la sala D 208 (parter, aripa stângă)
 3. Depuneţi actele de studii, în original.

Dacă sunteţi admis la taxă şi mai ocupaţi un loc la buget la o altă specializare, trebuie să aduceţi o copie legalizată după actele de studii şi o adeverinţă din care să rezulte ocuparea acelui loc la buget.

Dacă se doreşte retragerea dosarului, acesta se restituie titularului sau altei persoane doar cu împuternicire prin notariat.

Vor fi declaraţi RESPINŞI candidaţii care:

 • NU AU îndeplinit cele trei cerinţe de mai sus (punctele 1, 2, şi 3) sau
 • nu au la dosarul de înscriere actele de studii în original, conform art. 42 din Metodologia de admitere la studii universitare de master /2018-2019.

Plata taxei de înmatriculare / taxei de şcolarizare

 • Candidaţii admişi la buget vor avea de plătit taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei.
 • Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita prima tranşă din taxa de şcolarizare, în valoare de 600 lei.

Ce trebuie să facă acei candidaţi care, în urma redistribuirilor,  trec de la taxă la buget

Candidaţii care au fost admişi iniţial la Taxă şi care au trecut la Buget trebuie să achite taxa de înmatriculare la buget (50 lei) şi să completeze cererea pentru restituirea taxei de 600 lei în zilele 29-30 iulie 2019, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00 (sălile D301, D IV sau D208) sau în intervalul 01–11.10.2019 (la Secretariatul Facultății ). Candidaţii vor depune următorul set de documente:

 • cererea tip completată,
 • chitanţa în original,
 • extras de cont al contului personal.

Candidații care iniţial au fost pe listele de aşteptare şi ulterior au fost admişi la Taxă vor semna Contractul de studii şi vor achita prima rată din taxa de şcolarizare (600 lei) în zilele 29-30 iulie 2019, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00.

Candidații care iniţial au fost pe listele de aşteptare şi au fost ulterior admişi la Buget vor semna Contractul de studii şi vor achita taxa de înmatriculare la buget (50 lei) în zilele 29-30 iulie 2019, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00.

Candidaţii care nu semnează Contractul de studii (nu confirmă locul) vor fi declaraţi RESPINŞI.

Locurile eliberate vor fi scoase la concurs în sesiunea SEPTEMBRIE 2019.

Lista finală a candidaţilor admişi se va afişa pe data de 31 iulie 2019.

Candidaţii admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii

Candidaţilor admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii în termen de:

 • 5 (cinci) zile, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I  (1800 lei taxă/semestru-anul universitar 2019-2020).
 • după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (9-11.09.2019), li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1800 lei/semestru-anul universitar 2019-2020).
 • după începerea celei de-a doua sesiuni de admitere (9-11.09.2019), dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1800 lei/semestru-anul universitar 2019-2020.
 • după începerea anului universitar taxa de şcolarizare prevăzută pentru confirmarea locului de admitere nu se restituie.

IMPORTANT!  Candidaţii care NU şi-au îndeplinit obligaţiile vor fi declaraţi RESPINŞI.
Locurile eliberate vor fi scoase  la concurs în sesiunea SEPTEMBRIE 2019 (perioada înscrierilor: (9-11.09.2019).

Informaţii despre procură, pentru cei care au nevoie.

În cazul în care altă persoană decât candidatul solicită ridicarea dosarului de candidat are nevoie de procură.

Sari la conținut