PN-III-P4-ID-PCE-2020-2963

Titlu: Tranziția la școala gimnazială: o abordare longitudinală care investighează factorii de risc și protectivi
Acest proiect este susţinut printr-un grant al Unităţii Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI): PN-III-P4-ID-PCE-2020-2963
Tip proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2020-2963, 2021-2023

 

Abstract: Proiectul își propune să îmbunătățească înțelegerea implicațiilor tranziției școlare pe trei domenii importante de dezvoltare ale copiilor: emoție, motivație și performanță școlară. Proiectul abordează dinamica tranzacțională a școlii și a factorilor sociali și funcționarea elevilor pe aceste trei domenii pe parcursul perioadei de tranziție la școala gimnazială. În plus, tranziția școlară este o perioadă adecvată pentru prevenirea și implementarea intervențiilor legate de reducerea problemelor emoționale și creșterea bunăstării emoționale, precum și îmbunătățirea motivației și a performanței. Astfel, obiectivele principale sunt:
1) să examineze căile longitudinale dintre problemele emoționale, credințele motivaționale (cum ar fi scopurile de învățare) și rezultatele academice începând cu școala elementară (din clasa a 4-a) la tranziția la școala gimnazială (clasa a 5-a și a clasa a 6-a) pe un eșantion mare de elevi români;
2) să exploreze dacă schimbările în relațiile cu părinții și colegii sunt legate longitudinal de schimbările în funcționarea elevilor în plan emoțional și academic;
3) să implementeze intervenții de psihologie pozitivă multi-țintă pentru a crește bunăstarea subiectivă a elevilor și pentru a reduce problemele emoționale ale acestora. În cele din urmă, proiectul va oferi un ghid de bune practici privind factorii de risc și de protecție pentru tranziția educațională a elevilor.

 

Team members:

 

Rezultate obținute

  • Articole publicate
   1. Măirean, C., Zancu, A. S., & Diaconu‐Gherasim, L. R. (2022). Children’s anxiety, academic self‐efficacy, and intergenerational transmission of worries regarding the transition to middle school. British Journal of Educational Psychology92(4), 1638-1650. https://doi.org/10.1111/bjep.12530
   2. Loredana R. Diaconu-Gherasim, Laura E. Brumariu & Chana M. Etengoff (2023) Romanian early adolescents’ perceptions of parental migration and the associated relational impact: a qualitative analysis, Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI: 10.1080/1369183X.2023.2203845
   3. Țepordei, A. M., Zancu, A. S., Diaconu-Gherasim, L. R., Crumpei-Tanasă, I., Măirean, C., Sălăvăstru, D., & Labăr, A. V. (2023). Children’s peer relationships, well-being, and academic achievement: the mediating role of academic competence. Frontiers in Psychology14, 1174127
   4. Diaconu-Gherasim, L.R., Nicuță, E.G., Crumpei-Tanasă, I. et al. Perception of Friendship Quality and Mental Health: School Goal Structures as Moderators. School Mental Health 15, 1003–1016 (2023). https://doi.org/10.1007/s12310-023-09601-1
   5. Alexandra Maftei & Loredana R. Diaconu-Gherasim (2023) The road to addiction (might be) paved with good intentions: Motives for social media use and psychological distress among early adolescents, Journal of Children and Media, 17:4, 538-558, DOI: 10.1080/17482798.2023.2255304
  • Articole în curs de revizuire, trimise la jurnale indexate Web of Science
   1. Țepordei A.-M., Zancu, A., & Diaconu-Gherasim, L.R. Still Worried? Pre-transition parental control and academic competence as antecedents of middle school students’ post-transition worries, Journal of Research on Adolescence (Resubmit 2, , în evaluare)
   2. Diaconu-Gherasim, L.R., Maftei, A., Zancu, A., Măirean, C., Brumariu., L., Țepordei A.-M., Crumpei-Tănasă, I., & Nicuță, G., Children’s perceived parental control and academic achievement during the COVID-19 Pandemic, Social Psychology of Education (retrimis spre evaluare)
   3. Diaconu-Gherasim, L., Elliot, A., Zancu, A., Măirean, C., Brumariu L, & Crumpei-Tănasă, I. A meta-analysis of the relation between achievement goals and internalizing symptoms, Educational Psychology Review (în evaluare)
   4. Alexandra S. Zancu& Loredana R. Diaconu-Gherasim. weight stigma and mental health outcomes in early-adolescents. the mediating role of internalized weight bias and body esteem, Appetite (în evaluare)
  • Participări la Conferințe internaționale (prezentari orale)
   1. Diaconu-Gherasim, L.R., Maftei, A., Zancu, A., Măirean, C., Brumariu., L., Crumpei-Tănasă, I., Țepordei A.-M., & Nicuță, G., Parental psychological control and children’s academic achievement during the pandemic: The moderating role of perceived COVID-19 threat, 18th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, 23-28 august 2022, Dublin, Ireland
   2. Diaconu-Gherasim, L.R., Nicuță, G. & Crumpei-Tănasă, I. Friendship quality and children’ well-being: Are classroom goal structures moderators? 10th European Conference on Positive Psychology, iulie 2022, Reykjavik, Iceland
   3. Mairean, C., Zancu A., & Diaconu-Gherasim, LR., Children’s anxiety, academic self-efficacy, and intergenerational transmission of worries regarding the transition to middle school, The 36th Annual Conference of the European Health Psychology, 23-27 august 2022, Bratislava, Slovacia.
   4. Diaconu-Gherasim, L R, Zancu, A.S., Travis, N & Brumariu L.E. Parental dependency and achievement-oriented control, self-concept and depressive symptoms. A longitudinal investigation in middle childhood, symposium: Parental psychological control and its implications for the psychosocial functioning of children, adolescents, and young adults, European Conference on Developmental Psychology (ECDP), 28 august – 1 septembrie, 2023, Turku, Finland
   5. Zancu, A.S. & Diaconu-Gherasim, L R, Appearance pressures, weight bias and social functioning in early adolescents. A moderated mediation model, European Conference on Developmental Psychology (ECDP), 28 august – 1 septembrie, 2023, Turku, Finland
   6. Maftei A. & Diaconu-Gherasim, L R, Motives for social media use and psychological distress among early adolescents, European Conference on Developmental Psychology (ECDP), 28 august – 1 septembrie , 2023, Turku, Finland
   7. Țepordei, A.M., Zancu, A.S., & Diaconu-Gherasim, L.R. Academic Competence as a Mediator of the Longitudinal Relation between Parental Psychological Control and Children’ s Worries after Transition to Middle School. The European Conference on Developmental Psychology (ECDP), august-sepembrie 2023, Turku, Finlanda; https://sites.utu.fi/ecdp2023/programme/
   8. Măirean, C., Țucă, I., Zancu, A., Diaconu-Gherasim, L., & Brumariu, L. The longitudinal relation between anxiety symptoms and academic achievement. The explanatory role of scholastic competence. European Conference on Developmental Psychology (ECDP), 28 August – 1 septembrie , 2023, Turku, Finland
   9. Diaconu-Gherasim, L., & Brumariu, L. Adolescents’ perceptions of parental migration and the associated relational impact (invited speaker), INTERNATIONAL CONFERENCE „Stay-Behind Children of Eastern Europe: Challenges and Solutions”, 28-29 noiembrie 2023, Cluj-Napoca, Romania
   10. Țepordei, A.M., Zancu, A.S., & Diaconu-Gherasim, L.R., & Brumariu, L.E. Environmental Factors as Potential Antecedents of Middle School Students’ Post-Transition Worries. The 10th International Conference on Applied Psychology and Educational Sciences (ICAPES), octombrie 2023, Iași, Romania; https://www.psih.uaic.ro/even/icapes/agenda.php
   11. Țepordei, A.M., Zancu, A.S., Diaconu-Gherasim, L.R., Crumpei-Tanasă, I., Măirean, C., Sălăvăstru, D., & Labăr, A.V. The Interplay between Primary School Students’ Peer Relations, Academic Self-Concept, Academic Outcomes and Life Satisfaction. The 10th International Conference on Applied Psychology and Educational Sciences (ICAPES), octombrie 2023, Iași, Romania; https://www.psih.uaic.ro/even/icapes/agenda.php
   12. Zancu, A.S., Diaconu-Gherasim, L.R., “Can weight bias internalization explain the relation between perceived weight teasing and children’s loneliness?” ICAPES 2023 10th International Conference on Applied Psychology and Educational Sciences, Iași, România, 20-21 octombrie 2023
  • Rezultate
   1. Raport cu privire la principalele rezultate obținute în urma implementării proiectului „Tranziția la școala gimnazială: O abordare longitudinală care investighează factorii de risc și protectivi”