Sari la conținut

Condiţii de admitere

Domeniul PSIHOLOGIE

Programul de master Condiţiile de admitere (concurs de dosare)*
  • Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
  • Psihologie clinică şi psihoterapie
  • Psihologie educaţională şi consiliere
Nota pentru admitere master va fi obținută prin însumarea a 60% din media de la licența și 40% din nota care va fi obținută pentru portofoliu, o nota de la 0 la 10**.

* Criteriile de departajare pentru candidaţii admişi cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri: Media generală a anilor de studii de licenţă.

** Precizări privind admiterea la programele de master din domeniul Psihologie

Domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Programul de master Condiţiile de admitere (concurs de dosare)*
  • Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale
  • Didactici aplicate pentru învăţământul primar
  • Educaţie timpurie
  • Politici şi management în educaţie
Media de admitere:

  • 60% media de la examenul de licenţă
  • 40% nota la portofoliul argumentativ (scrisoare de intenţie şi CV).

* Criteriile de departajare pentru candidaţii admişi cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri: Media generală a anilor de studii de licenţă.

Sari la conținut