Sari la conținut

Condiţii de admitere

Domeniul Specializarea Condiţii de admitere**
(concurs de dosare)
Psihologie Psihologie 100 % media examenului de bacalaureat
Psihologie
Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogie
Pedagogie socială
Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar*

(1) Probă de aptitudini (eliminatorie – admis/respins): Muzică şi Dicţie
(2) 100 % media examenului de bacalaureat

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar*

* Pentru cele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale Educaţiei (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID), opţiunea se face din momentul admiterii, deoarece este o filieră vocaţională care presupune o probă de aptitudini (eliminatorie – admis/respins): „Muzică şi Dicţie”. Această probă constă în:

  • Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale şi calităţilor vocale;
  • Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;
  • Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

**Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri:

  • Media anilor de studii din liceu;
  • Media la disciplina Psihologie.
Sari la conținut