Sari la conținut

Condiţii generale pentru candidaţi

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţi cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate in străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul MEN ca fiind cel puţin studii universitare de master.

Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat, într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobandită diploma de licenţă sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS).

Sari la conținut