Sari la conținut

Coordonare lucrare de disertaţie

În atenția masteranzilor anului I:

Masteranzii anului I de studiu (2018‐2019) trebuie să contacteze un cadru didactic (din cadrul specializării) în vederea coordonării lucrării de disertație.

Lucrările vor putea fi susținute începând cu sesiunea iulie 2020.

Cererile tipizate se vor descărca de pe site‐ul facultății, se vor completa de către student, se vor aproba de către coordonator şi vor rămâne la cadrul didactic. (O copie a acestei cereri va fi păstrată de către student).

Termenul limită pentru această acțiune este 31 mai 2019.

Titlul ales nu mai poate fi modificat, el rămânând valabil şi în sesiunile următoare de disertație.

Etichete:
Sari la conținut