Sari la conținut

Acordare titlu DOCTOR HONORIS CAUSA – prof.univ.dr. Carmen CREŢU

În data de 6 iunie 2019, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc ceremonia pentru decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” doamnei profesor universitar doctor Carmen-Mihaela CREŢU – cadru didactic al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru întreaga activitate științifică, concretizată în lucrări de specialitate și, mai ales, ca inițiator și fidel promotor al domeniului psihopedagogiei abilităților înalte, psihopedagogiei talentelor, analizei politicilor educaționale.

Conform site-ului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de Președintă a Asociației RoTalent, asociație recunoscută la nivel european şi internațional, care a dobândit în 2016 statutul de European Talent Point al ECHA, prof. univ. dr.  Carmen CREŢU a sprijinit înființarea filialei RoTalent Bacău, devenită cel mai potrivit cadru pentru implicarea teoretică și practică a masteranzilor și cadrelor didactice preocupate de această generoasă problematică.

Sari la conținut