17.06.2020 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Assadi Nabil

La data de 17.06.2020, ora 10:00, pe aplicaţia WEBEX, domnul Assadi H. Nabil va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul The Implementation of Geogebra Program into Pre-service Mathematics Teachers Training in Israel, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto drd. Assadi Nabil}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
  • prof. univ. dr. Marius-Ciprian Ceobanu (CV),
Conducător ştiinţific:
  • prof. univ. dr. Carmen-Mihaela Creţu (CV),
Referenţi:
  • Prof.univ.dr. Muşata Dacia BOCOŞ-BINŢINŢAN ( CV),
    Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca
  • prof. univ. dr. Nicoleta Laura Popa ( CV),
  • conf. univ. dr. Ioana MAGDIŞ ( CV),
    Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Etichete: