Admitere Doctorat

Calendarul admiterii

  • by

Înscriere candidaţi Activitatea Perioada Interval orar Locaţia Înscrierea candidaţilor 2-6 septembrie 2019 – – Selecţia candidaţilor (proba examenului oral) Domeniul Perioada Interval orar Locaţia Psihologie… Read More »Calendarul admiterii

Probele de concurs

  • by

Examen oral prezentarea preocupărilor/experienţei anterioare de cercetare: 50%; prezentarea proiectului de cercetare: 50%. Criterii de departajare media examenului de disertaţie; media examenului de licenţă.

Conţinut dosar

  • by

Dosarul de înscriere trebuie sa conţină: fişa de înscriere ( Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei); curriculum vitae; lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);… Read More »Conţinut dosar