Performanţele şcolare ale băieţilor pot fi mai bune în şcolile unde învaţă mai multe fete

  • by

Experienţele şcolare sunt diferite pentru fiecare elev în parte. De asemenea, diferiţi sunt şi factorii care influenţează performanţele. Un studiu publicat în revista School Effectiveness and School Improvementa investigat modul în care compoziţia pe genuri din şcoală, gradul de educaţie al profesorilor, dar şi condiţiile şi practicile educaţionale influenţează performanţele la citit ale fetelor şi pe cele ale băieţilor.

Cercetătorii au luat în considerare rezultatele obşinute la testele PISA a peste 250 000 de elevi din 33 de ţări. Rezultatele au arătat că un număr mai mare de fete în şcoală poate să influenţeze pozitiv performanţele băieţilor la citit. În şcolile în care peste 60 % din elevi sunt fete, băieţii înregistrau rezultate mai bune la citit. Acest lucru poate fi explicat de contextul mai competitiv creat de performanţele fetelor, dar şi de cadrul educaţional mai propice existent în clasele cu mai multe fete. În general, băieţii înregistreză performanţe mai slabe la citit, iar înscrierea lor în şcoli unde populaţia este majoritar masculină ar putea determină scăderi mai accentuate ale rezultatelor.

Studiul citat a verificat printr-o analiză multi-level şi influenţa altor factori, cum ar fi educaţia profesorilor, statutul părinţilor sau nivelul educaţional din şcoală. Niciunul dintre aceşti factori nu acţioneză mai puternic asupra băieţilor, în timp ce statutul socio-economic al elevilor din şcoală le influenţează în mod pozitiv doar pe fete (acestea au rezultate mai bune când statutul elevilor este mai ridicat).

Sursa:
Studiul poate fi citit accesând adresa.