Sari la conținut

Finalizare studii sesiunea Februarie 2018

Sesiunea februarie 2018

Documente importante

Tematici pentru examenul de licenţă

Resursele bibliografice indicate în listele de tematici se găsesc la Biblioteca facultăţii (inclusiv manualele de la învăţământ la distanţă).

Calendarul desfăşurării examenului de absolvire/licenţă/disertaţie

Date de înscriere:
14-15 februarie 2018
Documentele se primesc la secretariat conform programului:
10–12; 14-15
.
Susţinerea examenului şi a lucrării de absolvire/licenţă:

 • Proba scrisă: 19 februarie 2018
 • (depunerea contestaţiilor: 20 februarie 2018)
 • Susţinerea lucrării: 21 februarie 2018
 • Susţinerea lucrării de disertaţie: în curând

Acte necesare la înscriere

 1. Fişă de înscriere – formularul se descarcă on-line ;
 2. NOU! DECLARAŢIE privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie/absolvire ;
 3. Fotocopie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 4. Fotocopie după actul de identitate;
 5. Numai pentru cei care nu au aceste acte la dosar:
  • Diploma de bacalaureat în original;
  • Diploma de licenţă în original (numai pentru disertaţie);
  • Foaia matricolă/Suplimentul la diploma de licenţă în original (numai pentru disertaţie).
 6. Un exemplar din lucrarea de absolvire/licenţă/disertaţie
  Exemplarul din lucrarea de licenţă/disertaţie, care se depune la secretariatul facultăţii, va fi printat faţă-verso şi broşat. (Nu se vor depune lucrări legate în arc!)
 7. Chitanţa de plată a taxei de REPETARE a examenului de licenţă/disertaţie: 200 RON (dacă este cazul). Promovarea primei probe din cadrul examenului de licenţă/ diplomă/ absolvire într-o sesiune anterioară poate fi recunoscută pe baza unei cereri din partea candidatului (taxa nu se modifică).


Notă: Absolvenţii studiilor universitare de masterat (absolvenţi Bologna) înmatriculaţi începând cu anul I 2008-2009 pot repeta examenul de disertaţie o singură dată într-unul din anii universitari următori, în cadrul examenului de disertaţie programat pentru absolvenţii anului respectiv şi cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de examinare stabilite de Senatul Universitaţii. Dacă şi la a doua susţinere a disertaţiei masterandul nu obţine medie de promovare, acesta va primi un certificat de absolvire a programului de masterat şi foaia matricolă.

Desfăşurarea examenelor de absolvire/licenţă/disertaţie

LICENŢĂ

 • Programare examen de licenţă – proba 1 (în curând)

Rezultate contestaţie

 • Comisia 1 Psihologie
 • Comisia 2 Psihologie
 • Comisia 3 Psihologie
 • Comisia 4 Psihologie
 • Comisia 5 Psihologie
 • Comisia Pedagogie
 • Comisia PPS
 • Comisia 1 PIPP
 • Comisia 2 PIPP
 • Comisia 3 PIPP

Programări proba 2:

 • Rezultate finale la examenul de Licenţă:
 • Psihologie – cu frecvenţă
 • Psihologie – la distanţă
 • Pedagogie
 • Psihopedagogie specială
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – cu frecvenţă
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – la distanţă
 • Institutori – învăţământ primar

DISERTAŢIE

  • Programări examen de disertaţie
 • Comisia DAIP
 • Comisia DIPCS
 • Comisia EFCPP
 • Comisia ET
 • Comisia PEC
 • Comisia PCP
 • Comisia PME
 • Comisia RUC
 • Comisia TCF
  • Rezultate finale la examenul de Disertaţie
 • DAIP
 • DIPCS
 • EFCPP
 • PEC
 • PCP
 • RUC
 • TCF

Precizări

 • Eliberarea Adeverinţei de absolvire/licenţă/disertaţie se va face după aproximativ 10 zile de la finalizarea examenului de absolvire/licenţă/ disertaţie. Absolvenţii au obligaţia să ridice aceste documente până cel târziu în data de 28.02.2018 (după această dată Secretariatul va fi implicat în alte activităţi).
 • La eliberarea adeverinţei de absolvire/licenţă/disertaţie, fiecare absolvent trebuie să prezinte la secretariat fişa de lichidare vizată la toate serviciile din Universitate. Formularul se descarcă în format pdf.
 • Diploma de absolvire/licenţă/disertaţie şi suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susţinerea examenului, de către Departamentul Acte de studii din cadrul Universităţii (corpul A, etajul II spre Rectorat, tel. 0232-201102 interior 2125 sau tel. 0232-201120).
Sari la conținut