Skip to content

Mobilităţi Erasmus+ de studiu, Semestrul I și II, Anul academic 2019-2020

Anunț adresat studenților de la facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Durata mobilităţii

DURATA unei mobilităţi de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazdă. 

Cuantumul bursei

CUANTUMUL pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu este de:

 • 520 Euro/lună pentru Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia;
 • 470 de Euro/lună pentru Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

IMPORTANT!!! Studenţii care îndeplinesc condițiile necesare pentru a primi bursă socială (indiferent dacă primesc sau nu efectiv bursă socială) vor primi un grant suplimentar de 200 de Euro/lună.

Condiţii de eligibilitate

POT PARTICIPA LA SELECŢIE:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, din anul I *, II, III** licență si cei din anul I si II** Master, care nu au restanțe și au media anilor anteriori minim 7.5
 • doctoranzi cu frecvență si fără frecvență (care nu sunt beneficiari ai unei burse POSDRU) ***

Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând  maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel. 

PENTRU A FI ELIGIBIL PENTRU O MOBILITATE ERASMUS DE STUDIU, STUDENTUL TREBUIE:

 • să nu aibă restanțe până în ultima sesiune inclusiv (să fie integraliști la momentul selecției);
 • să aibă media de studii la momentul selecției minim 7.5;
 • în cazul foștilor beneficiari Erasmus, să fi beneficiat de maximum 8 luni de stagiu Erasmus (studiu şi/sau practică) pe parcursul aceluiași ciclu de studii;
 • să ateste cunoaşterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
 • nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor) – excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
 • excepție fac studenții care au limba de studiu de la universitatea partener ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 • să obţină minim nota 7 la interviul susținut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate. 

Documente necesare

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 • Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze opţiunile de mobilitate ale candidatului (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 • declaraţie-tip care atestă faptul că nu a mai beneficiat de o mobilitate Erasmus de studiu (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz) – (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 • Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei nu va fi solicitat de către candidaţi, ci va fi eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii) şi anexat la dosar de către coordonatorul Erasmus;
 • Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:
 • o copie a permisului de şedere;
 • o adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi);
 • dovada existenţei unui garant cetățean român, salariat şi deţinător al unui cont bancar în România (declaraţie-tip);

Toate documentele vor fi redactate în limba română, iar documentele de la punctele (a), (b), (j) vor fi prezentate și în limba de studiu a universităţii/ universităţilor pentru care optează candidatul.

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

Calendar 

CALENDARUL SELECŢIEI: 

 • 23/10/2019 – 06/11/2019: depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul facultății de psihologie și Știinte ale Educației;
 • 01/11/2019, ora 14.00 în sala D206 întâlnire informativă cu studenții interesați să participe la selecție
 • 06/11/2019, orele 10:00 interviu  la decanat
 • 06/11/2019, orele 16:00: afişarea rezultatelor la Secretariatul Facultății;
 • 11/11/2019, orele 18.00 în sala DMV întâlnire informativă la facultate cu studenții selectați.

Instituţiile partener 

Universitate Tara Nr studenti Niv studiu Cod Domeniu de studiu (observații)
Salzburg University of Education AT 4 1,2 0110, 0113, 0114  Științe ale educației
University College of Teacher Education  Vienna/Krems, Campus Krems-Mitterau AT 4 1,2 011, 0313 Psihologie și Științe ale educației
Universiteit Hasselt (Uhasselt) / Transnational University Limburg BE 3SMS+3SMP 1,2,3 05.7, 05.8, 141, 143 Științe ale educației, Pedagogie si Psihopedagogie specială
Haute Ecole de la Ville de Liege BE 4 1,2 11 Educatie
Université Catholique de Louvain (UCL) BE 0 1 311 Psihologie
University of Konstanz DE 2 1,2 311  Psihologie
University of Konstanz DE 1 1,2 311 Psihologie (extensions of Erasmus stay are not possible)
Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences DE 3 1,2 313/011  Psihologie și Științe ale educației
Via University College DK 2 1.2 11  Științe ale educației
Universitat de Barcelona ES 2 1,2 142  Științe ale educației
Universitat de Barcelona ES 0 0 313  Psihologie
Universidade Da Coruna ES 2 1,2 313  Psihologie
Universitat de Lleida ES 3 1,2 0313 (311), 011  Psihologie și Științe ale educației
Universidad de Malaga ES 0 1,2 11  Științe ale educației
Universidad de La Laguna ES 5 1,2,3 11  Științe ale educației
Universitat de Valencia ES 2 1,2 311  
Psihologie
Universidad de Valladolid ES 2 1,2,3 112  
Universidad de Valladolid ES 2 1,2,3 311  Psihologie
Universite de Caen Basse-Normandie FR 2 1,2 313  Psihologie
Universite Blaise Pascal Clermont II FR 2 1,2,3 1  Științe ale educației
Université Pierre Mendès France FR 2 1,2 0313  Psihologie
Université de Lorraine FR 2 1,2 311 Psihologie
Université Paris Ouest Nanterre La Défense FR 0 1 313 Psihologie
Université de Reims Champagne-Ardenne FR 3 1,2 313 Psihologie
Université de Strasbourg FR 3 1,2 142  Științe ale educației
INS HEA (institut National Superieur de formation et de recherche pour l’education des jeunes handicapes et les enseignements adaptes) FR 3 2,3 0111/0114/031  Psihologie și Științe ale educației
ESPE – Académie, Toulouse Université Toulouse II le Mirail FR 4 1,2 11  Științe ale educației
National and Kapodistrian University of Athens GR 3 1,2 011/0313  
University of Patras GR 2 1,2 141 Education science, Teacher training without subject specialization, training for preschool teacher
Aristotle University of Thessaloniki GR 3 1,2,3 011 (142)  Științe ale educației
Universita degli Studi di Macerata IT 2 3 011/0313  Psihologie și Științe ale educației
Università degli Studi di Firenze IT 2 1 313 Psihologie
Università degli Studi di Napoli Federico II IT 0 0 313 Psihologie
Sapienza – Università di Roma IT 2 1,2,3 313  Psihologie
Universita degli Studi di Torino IT 2 1,2 311  Psihologie
University of Applied Sciences LT 4 1 11  Științe ale educației
Riga Teacher Training and Education Managemnt Academy LV 3 1,2 313/011  Psihologie
Radboud Universiteit Nijmegen NL 1 1,2 313  Psihologie
Polytechnic Institute of Bragança PT 2 1,2 11  Științe ale educației
University of Silesia in Katowice PL 4 1,2,3 140/144  Științe ale educației
Jagiellonian University of Krakow PL 1 1,2,3 311  Psihologie
Hacettepe University TR 3 1,2 313  Psihologie
Eskisehir Osmangazi University TR 4 1,2 111 Științe ale educației
Eskisehir Osmangazi University TR 6 1,2 11 Științe ale educației
Izmir University of Economics TR 2 0 313, 111  
Çağ University TR 4 1,2 11  Științe ale educației
Çağ University TR 4 1,2 313  Psihologie
Ondokuz Mayıs University TR 2 1,2 140  Științe ale educației
American University in Bulgaria BG 5 1,2,3 313 Psihologie

  Precizări suplimentare

Studenţii cu nevoi speciale se vor adresa Biroului Erasmus+ pentru mai multe informaţii legate de regimul de finanţare pentru ei şi eventualii însoţitori.

Dacă nu aveți deja un atestat de limbă, câteva posibilități pentru susținerea unui test în Iași sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iași, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iași, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere;
 • EuroEd Iași, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

Pentru informatii suplimentare vă rugăm să vă adresați coordonatorului Erasmus +

 

COORDONATOR ERASMUS+:

 

Emilia Pascal

Email: emilia.pascal@uaic.ro

 

* studenţii din anul I licenţă – numai la selecţii pentru stagii de studiu care se vor desfăşura în anul academic următor celui în care are loc selecţia;
** studenţii şi doctoranzii în ani terminali – numai la selecţii pentru stagii de studiu care se desfăşoară în acelaşi an academic în care are loc selecţia;
*** doctoranzi cu frecvență, care sunt la zi cu îndeplinirea obligațiilor de doctorand, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat. Astfel, devin eligibili inclusiv doctoranzii care sunt în perioada de prelungire.
*** doctoranzi fără frecvență, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat, cu aprobarea Biroului Executiv al Consiliului de Administrație, la solicitarea nominală a facultăților;