Sari la conținut

Oferta facultăţii în anul universitar 2019-2020 pentru studii universitare de master

a. Domenii, specializări, forma de învăţământ şi durata studiilor

Domeniul PSIHOLOGIE

Programul de master Forma de învăţământ* Durata studiilor
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP) IF 2 ani
Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP) IF 2 ani
Psihologie educaţională şi consiliere (PEC) IF 2 ani

Domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Programul de master Forma de învăţământ* Durata studiilor
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS) IF 2 ani
Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP) IF 2 ani
Educaţie timpurie (ET) IF 2 ani
Politici şi management în educaţie (PME) IF 2 ani

* IF = învăţământ cu frecvenţă (zi)

b. Număr de locuri

Obs: Numărul de locuri sub rezerva aprobării Ministerului Educaţiei Naţionale

Cetăţeni româniCandidaţi de etnie rromăCandidaţi români de pretuntideni

Cetăţeni români

Domeniul: PSIHOLOGIE
Programul de master Forma Nr. locuri bugetate 2019/2020 Nr. locuri bugetate pt. domenii prioritare de dezvoltare ale României Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă* Total români
Buget+Taxă
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP) IF 36 2 38 26 64
Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP) IF 57 2 59 15 74
Psihologie educaţională şi consiliere (PEC) IF 25 2 27 8 35
TOTAL   118 6 124 49 173
Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Programul de master Forma Nr. locuri bugetate 2019/2020 Nr. locuri bugetatept. domenii prioritare de dezvoltare ale României Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă* Total români
Buget+Taxă
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS) IF 30 1 31 13 44
Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP) IF 30 1 31 3 34
Educaţie timpurie (ET) IF 30 1 31 1 32
Politici şi management în educaţie (PME) IF 29 2 31 39 70
TOTAL   119 5 124 56 180

* În acord cu Decizia BECA din 22.07.2019

Candidaţi de etnie rromă

Domeniul: PSIHOLOGIE
Programul de master Forma Nr locuri
Psihologie educaţională şi consiliere (PEC) IF 1
TOTAL   1

Candidaţi români de pretuntideni

Domeniul: PSIHOLOGIE
Programul de master Forma Nr locuri
buget cu bursă
Nr locuri
buget fără bursă
Nr locuri
Taxă
TOTAL
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP) IF 1 2 1 4
Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP) IF 0 2 0 2
Psihologie educaţională şi consiliere (PEC) IF 0 2 1 3
TOTAL   1 6 2 9
Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Programul de master Forma Nr locuri
buget cu bursă
Nr locuri
buget fără bursă
Nr locuri
Taxă
TOTAL
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS) IF 0 2 0 2
Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP) IF 0 0 1 1
Educaţie timpurie (ET) IF 0 1 0 1
Politici şi management în educaţie (PME) IF 0 1 1 2
TOTAL   0 4 2 6

Detalii privind admiterea candidaţilor români de pretutindeni pot fi obţinute accesând următorul link.

c. Ultimele medii de admitere de anul trecut

Programul de master Sesiunea
iulie 2018 septembrie 2018
Etapa1 Etapa 2 Rezultate finale Etapa1 Rezultate finale
buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP) 8.77 7.55 8.70 7.55 8.70 7.55
Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP) 9.03 8.95 8.95 8.90 8.95 8.90
Psihologie educaţională şi consiliere (PEC) 7.43 7.43 7.43   8.72 8.10 8.72 8.10
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS) 8.37 7.60 8.10 7.60 8.10 7.60 8.00 8.00
Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP) 7.90 7.90 7.90 8.69 8.69
Educaţie timpurie (ET) 7.67 7.67 7.67 8.07 8.07
Politici şi management în educaţie (PME) 8.60 7.13 8.46 7.13 8.46 7.13 7.67 7.67

IMPORTANT!

 • Un program de masterat se va organiza numai în condiţiile în care numărul de candidaţi admişi şi înmatriculaţi va fi de minim 25.
 • Lista finală a programelor de masterat care se vor organiza în anul universitar 2019-2020 va fi publicată pe 12 septembrie 2019, după a II-a sesiune de admitere (9-11 septembrie 2019).
 • Candidaţii admişi pe locuri de la buget,  în sesiunea din iulie, care semnează Contractul de studii îşi păstrează forma de finanţare, în condiţiile în care programul de master întruneşte numărul minim de candidaţi.
 • Candidaţii admişi la un program de masterat, care nu se va organiza în anul universitar 2019-2020, vor putea opta pentru un alt program de masterat unde au rămas locuri disponibile. Candidaţii nu îşi vor păstra forma de finanţare de la programul de masterat la care s-au înscris iniţial. Pentru redistribuire candidaţii trebuie să depună la secretariatul facultăţii o cerere scrisă, cu semnătură, în data de 13 septembrie 2019,  în care vor solicita redistribuirea la unul din programele de masterat ce va fi organizat în anul universitar 2019-2020. CEI CARE NU VOR DEPUNE ACEASTĂ CERERE NU VOR FI LUAŢI ÎN CALCUL LA REDISTRIBUIREA DIN SEPTEMBRIE 2019.
 • Locurile bugetate de la programele de masterat ce nu se vor organiza, se vor redistribui celorlalte programe care vor funcţiona în anul universitar 2019-2020.
 • În condiţiile suplimentării numărului de locuri bugetate, candidaţii admişi în regim cu taxă (inclusiv cei redistribuiţi), pot ocupa un loc bugetat în funcţie de ierarhizarea după mediile de admitere.

Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ, conform HG nr. 404/2006 (art. 25) şi Regulamentului studiilor universitare de masterat.

d. De ce să studiezi la noi

Printre punctele forte ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la Iaşi pot fi menţionate următoarele:

 • Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare ştiinţifică, expertiza probată de un număr mare de lucrări publicate şi de derularea constantă a unor proiecte naţionale şi internaţionale;
 • Cadrele didactice au şi o consistentă experienţă practică asociată disciplinelor pe care le predau studenţilor;
 • În cadrul facultăţii funcţionează două asociaţii studenţeşti care organizează o varietate de activităţi de dezvoltare academică, profesională şi personală;
 • Se acordă burse pentru studenţii care vor să studieze (temporar) la universităţi din străinătate.

e. Cui se adresează

EFCP PCP PEC
Preponderent licenţiaţilor în psihologie, ştiinţe economice, sociologie şi asistenţă socială care doresc să lucreze în posturi asociate problematicii gestionării resurselor umane şi să îşi dezvolte competenţele profesionale asociate acestui domeniu de activitate. Absolvenţi ai secţiilor de psihologie şi psihopedagogie specială precum şi
absolvenţilor altor specializări şi permite abordarea unei cazuistici variate de populaţii clinice de la copii la vârstnici.
Se pot înscrie licenţiaţi în:
– psihologie
– pedagogie;
– psihopedagogie specială;
– pedagogia învăţământului primar şi preşcolar;
– alte specializări din domeniul ştiinţelor socio-umane.
Absolvind acest master poţi obţine atestatul de liberă practică, în calitate de psiholog şcolar, de la Colegiul Psihologilor din România, cu condiţia să ai diploma de licenţă în Psihologie.
DAIP PME
– Absolvenţilor cu licenţă (pe sistemul Bologna) în specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar;
– Absolvenţilor cu licenţă în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei pe sistemul Bologna (3 ani) sau anterior sistemului Bologna.
– personal de conducere pentru instituţiile educaţionale preuniversitare şi universitare;
– profesori de la toate specialităţile;
– experţi evaluatori;
– consilieri pe probleme de educaţie;
– consilieri şi experţi din organizaţii naţionale/internaţionale;
– jurnalişti cu expertiză în câmpul educaţional;
– coordonatori de proiecte/programe cu finanţare naţională şi internaţională.

f. Discipline studiate

EFCP PCP PEC
Analiza postului şi a muncii
Metode de cunoaştere a persoanei
Diagnosticul şi negocierea conflictelor
Formarea şi dezvoltarea personalului
Evaluarea psihologică a personalului
Psihologia aplicată în transporturi
Tehnica construirii şi validării instrumentelor psihologice
Metode avansate de cercetare
Analiza climatului organizaţional şi managementul schimbării
Evaluarea şi stimularea performanţei profesionale
Consilierea psihologică
Coaching organizaţional
Analiza socio-instituţională
Psihologie pozitivă aplicată în organizaţii
Competenţe şi proceduri specifice inspectorului de resurse umane
Relaţii publice şi promovarea firmei
Practică de specialitate
Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
Introducere în psihotraumatologie
Psihopatologia copilului şi adultului
Analize cantitative complexe în cercetarea psihopedagogică
Consiliere psihologică
Psihoterapie ericksoniană şi hipnoză clinică
Metodologia cercetării ştiinţifice
Evaluare psihologică: metode psihometrice
Sexualitate normală şi patologică
Terapia tulburărilor de limbaj
Evaluarea psihologică a personalităţii prin tehnici proiective
Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională la
persoanele cu nevoi speciale
Psihologia şi terapia cuplului şi a familiei
Evaluare psihologică şi psihodiagnostic clinic
Terapie sistemică
Modele de predicţie şi intervenţie în psihologia sănătăţii
Stagiu clinic
Metodologia cercetării ştiinţifice
Metode calitative în ştiinţele socio-umane
Psihologia transculturală a dezvoltării
Teorii moderne ale dezvoltării copilului şi adolescentului
Fundamentele cunoaşterii psihologice a preşcolarului şi şcolarului
Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională la persoanele cu nevoi speciale
Psihologia comunicării în educaţie
Tulburări de dezvoltare a copilului şi adolescentului
Psihodiagnosticul preşcolarului şi şcolarului
Psihologia învăţării
Competenţe sociale şi emoţionale
Consiliere educaţională
Terapii cognitiv-comportamentale
Orientare vocaţională
Consiliere psihologică
Psihosociologia comunităţii şi a familiei
Stagiu de practică
DIPCS DAIP ET PME
Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
Metod în ştiinţele educaţiei
Terapii ocupaţionale, complementare şi corectiv compensatori
Metode şi tehnici de diagnostic şi intervenţie pentru persoanele cu deficienţe intelectuale
Metode calitative în evaluarea şi diagnoza persoanelor cu cerinţe speciale
Prevenţie şi intervenţie timpurie
Tehnici speciale de terapia limbajului
Tulburări de dezvoltare a copilului şi adolescentului
Dificultăţi de învăţare – metode şi tehnici de intervenţie
Metode şi tehnici de diagnostic şi intervenţie pentru copilul victimizat
Metode şi tehnici de diagnostic şi intervenţie pentru persoanele cu deficienţe senzoriale şi motrice
Elaborarea şi aplicarea programelor de incluziune/integrare şcolară a copiilor cu cerinţe speciale
Modele de predicţie şi intervenţie în psihologia sănătăţii
Consiliere psihologică
Managementul şi design-ul serviciilor de asistenţă şi intervenţie psihopedagogică
Comunicare alternativă şi augmentativă la persoane cu nevoi speciale
Terapii de grup la persoanele cu nevoi speciale
Stagiu clinic
Metode avansate de cercetare în ştiinţele educaţiei; aplicaţii pentru învăţământul primar
Consiliere curriculară pentru învăţământul primar
Tehnici discursive şi teatrale utilizate în învăţământul primar
Strategii didactice interactive
Dezvoltări ale domeniului didactica limbii şi comunicării în învăţământul primar
Dezvoltări ale domeniului didactica matematicii în învăţământul primar
Fundamente epistemologice ale noilor educaţii
Managementul proiectelor educaţionale
Sisteme educaţionale alternative pentru învăţământul primar
Strategii de dezvoltare a creativităţii şcolarului mic
Cerinţe educaţionale speciale şi programe de incluziune şcolară
Educaţie pentru sănătate şi igienă
Utilizarea multimedia şi TIC în predarea matematicii şi ştiinţelor
Fundamente etico-deontologice ale educaţiei
Educaţie pentru protecţia mediului şi ecologie aplicată în învăţământul primar
Activităţi integrate în predarea muzicii şi a educaţiei fizice
Strategii şi tehnici de educaţie estetică în învăţământul primar
Socializare şi parentalitate
Laborator de didactici aplicate şi practică pedagogică
Metode avansate de cercetare în ştiinţele educaţiei
Curriculum pentru educaţie timpurie
Limbaj şi comunicare expresivă
Strategii didactice de formare a reprezentărilor matematice elementare
Etică şi responsabilitate socială
Consiliere educaţională în învăţământul preşcolar
Educaţia părinţilor
Managementul proiectelor educaţionale
Dezvoltarea socio-emoţională a preşcolarilor
Educaţie pentru sănătate şi igienă
Cerinţe educaţionale speciale şi programe de incluziune şcolară
Tehnici creative de formare a abilităţilor practice
Cunoaşterea lumii şi educaţia ecologică
Manifestare ludică şi succes educaţional
Muzică şi mişcare în educaţia timpurie
Strategii şi tehnici de educaţie estetică în educaţia timpurie
Socializare şi parentalitate
Paradigme şi teorii contemporane ale educaţiei timpurii
Orientări moderne în psihologia învăţării
Practică pedagogică în învăţământul preşcolar (4 semestre)
Fundamente teoretice şi metodologice ale politicii educaţiei
Management educaţional
Metode avansate de cercetare în ştiinţele educaţiei
Analize computerizate de date în domeniul politicilor şi managementului educaţional
Politici educaţionale de promovare a talentelor şi creativităţii
Politici şi management de dezvoltare profesională
Management financiar şi administrativ în institu iile educaţionale
Sisteme de management educaţional în spaţiul internaţional
Medierea conflictelor în educaţie
Leadership şi managementul instituţional
Managementul calităţii în educaţie
Dezvoltarea mediilor virtuale în educaţie (collaborative learning, elearning, blended learning, MOOCs etc.)
Paradigme contemporane ale educaţiei
Sisteme de etică şi deontologie în educaţie
Politica şi managementul curriculum-ului
Politici şi strategii de educaţie interculturală
Comunicare interinstitu ională
Managementul resurselor umane i marketing educa ional
Practica în domeniul managementului educaţional
Practica de cercetare

g. COMPETENŢE PROFESIONALE ale programelor de studii universitare de MASTER

Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP)

 • Analiza nevoilor clientului şi definirea scopului intervenţiei;
 • Evaluarea/diagnoza situaţiei clientului;
 • Proiectarea intervenţiei şi dezvoltarea instrumentelor necesare;
 • Realizarea intervenţiei psihologice planificate;
 • Evaluarea procesului şi a rezultatelor obţinute;
 • Comunicarea rezultatelor (competenţă în comunicare orală şi în redactarea de rapoarte);
 • Respectarea standardelor deontologice ale profesiei de psiholog.

Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP)

 • Evaluarea psihologică a deteriorării în funcţionarea emoţională, cognitivă sau socială a unui copil, adult şi a unei familii;
 • Familiarizarea cu principiile de etică şi deontologie profesională;
 • Stabilirea psihodiagnosticului clinic potrivit clasificării nosologice;
 • Redactarea rapoartelor de evaluare psihologică;
 • Psihoterapie individuală şi de grup a familiei, copiilor şi adulţilor.

Psihologie educaţională şi consiliere (PEC)

 • Utilizarea instrumentelor de psihodiagnoză pentru surprinderea dezvoltării cognitive, afective şi psiho-sociale a copiilor şi tinerilor;
 • Elaborarea strategiilor de consiliere şi intervenţie psihologică;
 • Aplicarea metodelor şi tehnicilor de identificare a aptitudinilor, valorilor şi intereselor profesionale;
 • Identificarea dificultăţilor de învăţare ale elevilor;
 • Conceperea de strategii individualizate de depăşire a dificultăţilor de învăţare ale elevilor;
 • Elaborarea strategiilor de consiliere educaţională şi vocaţională;
 • Conceperea strategiilor de consiliere şi intervenţie educaţională în instituţii, organizaţii şi comunitate;
 • Participarea la elaborarea de studii şi rapoarte de cercetare.

Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS)

 • Evaluarea sistematică şi diagnoza copiilor cu diferite tipuri de dizabilităţi, tulburări ale limbajului, tulburări comportamentale şi dificultăţi de învăţare;
 • Interpretarea şi utilizarea rezultatelor evaluărilor complexe în activităţile de intervenţie psihopedagogică, terapie şi recuperare a persoanelor cu cerinţe speciale;
 • Elaborarea şi aplicarea de programe educaţionale adecvate nivelului de dezvoltare al fiecărui copil/elev, nivelului de vârstă şi cultural al acestuia;
 • Elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea unor programe de servicii personalizate şi/sau a unor proiecte de intervenţie personalizate pentru copiii/elevii cu diferite dizabilităţi;
 • Consiliere psihopedagogică a persoanelor cu dizabilităţi, a familiilor, a personalului din instituţiile incluzive.

Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP)

 • Conceperea de programe educaţionale specifice învăţământului primar (IP);
 • Realizarea activităţilor de formare cu elevii prin utilizarea unor strategii didactice eficiente, adaptate  diverselor situaţii educaţionale din IP;
 • Evaluarea prin metode şi instrumente diverse a proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de şcolarii mici;
 • Utilizarea principiilor şi strategiilor managementului educaţional în desfăşurarea activităţilor de formare din IP;
 • Autoevaluarea şi dezvoltarea continuă a practicilor profesionale în domeniul IP.

Educaţie timpurie (ET)

 • Conceperea de programe educaţionale specifice domeniului ET;
 • Realizarea activităţilor de formare prin utilizarea unor strategii didactice eficiente, adaptate diverselor situaţii educaţionale din învăţământul preşcolar;
 • Evaluarea prin metode şi instrumente diverse a proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari;
 • Utilizarea principiilor şi strategiilor managementului educaţional în desfăşurarea activităţilor de formare din învăţământul preşcolar;
 • Elaborarea şi desfăşurarea de proiecte de cercetare ştiinţifică adecvate domeniului ET;
 • Autoevaluarea şi dezvoltarea continuă a practicilor profesionale în domeniul ET.

Politici şi management în educaţie (PME)

 • Analiza multicriterială a sistemelor de învăţământ naţionale şi a reformelor educaţionale;
 • Evaluarea impactului schimbărilor de politici educaţionale şi de management, utilizând metode cantitative şi calitative, tehnici şi instrumente specifice analizei de impact;
 • Analiza comparată a politicilor educaţionale sectoriale la nivelele instituţional, naţional şi internaţional;
 • Proiectarea planificării, organizării, finanţării şi a monitorizării funcţionării instituţiei educaţionale;
 • Dezvoltarea de resurse şi talente pentru management, leadership şi guvernanţă în educaţie;
 • Elaborarea de proiecte de cercetare, rapoarte în domeniul  politicilor şi managementului în educaţie.
Sari la conținut