Sari la conținut

Oferta facultăţii în anul universitar 2019-2020 pentru studii de licenţă

a. Domenii, specializări, forma de învăţământ şi durata studiilor

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma de învăţământ* Durata studiilor
Psihologie IF 3 ani
Psihologie ID 3 ani
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma de învăţământ* Durata studiilor
Pedagogie IF 3 ani
Psihopedagogie specială IF 3 ani
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 3 ani
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID 3 ani

* IF = învăţământ cu frecvenţă (zi), ID = învăţământ la distanţă

b. Număr de locuri

Cetăţeni româniAbsolvenţi de licee situate în mediul ruralCandidaţi de etnie rromăCandidaţi români de pretudindeni

Cetăţeni români

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma Nr. locuri bugetate 2019/2020 Nr. locuri bugetate pt. domenii prioritare de dezvoltare ale României Nr. locuri bugetate destinate formării cadrelor didactice Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă Total români
Buget+Taxă
Psihologie IF 147 3 0 150 133 283
Psihologie ID 0 0 0 0 100 100
TOTAL 147 3 0 150 233 383
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma Nr. locuri bugetate 2019/2020 Nr. locuri bugetate pt. domenii prioritare de dezvoltare ale României Nr. locuri bugetate destinate formării cadrelor didactice Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă Total români
Buget+Taxă
Pedagogie IF 41 1 0 42 79 121
Psihopedagogie specială IF 56 1 0 57 8 65
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 33 1 69 103 14 117
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID 0 0 0 0 60 60
TOTAL 130 3 69 202 161 363

Absolvenţi de licee situate în mediul rural

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma Nr. locuri
Psihologie IF 3
TOTAL 3
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma Nr. locuri
Pedagogie IF 1
Psihopedagogie specială IF 2
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 2
TOTAL 5

Candidaţi de etnie rromă

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma Nr. locuri
Psihologie IF 2
TOTAL 2
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma Nr. locuri
Pedagogie IF 1
Psihopedagogie specială IF 1
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 0
TOTAL 2

Candidaţi români de pretudindeni*

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma Nr. locuri
buget cu bursă
Nr. locuri
buget fără bursă
Taxă TOTAL
Psihologie IF 5 5 2 12
TOTAL 5 5 2 12
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma Nr. locuri
buget cu bursă
Nr. locuri
buget fără bursă
Nr. locuri taxă TOTAL
Pedagogie IF 0 1 1 2
Psihopedagogie specială IF 0 1 1 2
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 0 1 0 1
TOTAL 0 3 2 5

* Detalii privind admiterea candidaţilor români de pretutindeni pot fi obţinute accesând următorul link.

c. Ultimele medii de admitere de anul trecut

Specializarea Sesiunea
iulie 2018 septembrie 2018
Etapa1 Etapa 2 Rezultate finale Etapa1 Rezultate finale
buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă
Psihologie – IF 9.15 8.43 8.85 7.75 8.85 7.71 7.95 7.95
Psihologie – ID 8.43 8.37 8.37 9.80 9.80
Pedagogie – IF 8.10 7.51 7.31 6.08 6.88 6.08 6.30 6.30
Pedagogie socială – IF 6.06 6.06 6.06 6.35 6.48
Psihopedagogie specială – IF 8.66 8.35 8.06 7.75 7.80 7.76 6.13 6.13
Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar – IF 8.10 8.01 7.90 7.70 7.86 7.70 9.11 9.11
Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar – ID 8.24 8.20 8.20

d. De ce să studiezi la noi

Printre punctele forte ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la Iaşi pot fi menţionate următoarele:

 • Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare ştiinţifică, expertiza probată de un număr mare de lucrări publicate şi de derularea constantă a unor proiecte naţionale şi internaţionale;
 • Cadrele didactice au şi o consistentă experienţă practică asociată disciplinelor pe care le predau studenţilor;
 • În cadrul facultăţii funcţionează două asociaţii studenţeşti care organizează o varietate de activităţi de dezvoltare academică, profesională şi personală;
 • Se acordă burse pentru studenţii care vor să studieze (temporar) la universităţi din străinătate.

e. Ce discipline se studiază la noi

Specializarea PSIHOLOGIE

ANUL I ANUL II ANUL III
Introducere în psihologie
Statistică
Metode de cercetare în psihologie
Istoria psihologiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Analiza computerizată a datelor
Psihologia educaţiei
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Psihologie socială
Psihologie experimentală
Psihologia dezvoltării
Psihologia personalităţii
Introducere în consilierea psihologică
Psihodiagnostic
Psihologia vârstelor
Psihologia sănătăţii
Neuropsihologie
Logopedie
Introducere în psihanaliză
Practică de specialitate
Limba străină
Psihodiagnostic
Psihologia personalului
Consiliere şi orientare în carieră
Psihologia mediului
Psihologie judiciară
Psihologia publicităţii
Psihologia cuplului şi a familiei
Psihologia rezilienţei
Psihologie organizaţională
Introducere în psihoterapie
Psihologia grupurilor sociale
Psihopatologie
Psihologie cognitivă
Profile atipice de dezvoltare
Psihopedagogia comportamentului deviant
Psihologia rezolvării conflictelor

Specializarea PEDAGOGIE

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Istoria pedagogiei
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaţionale
Psihopedagogia creativităţii şi talentelor
Paradigme şi teorii contemporane ale educaţiei
Consiliere educaţională
Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar
Teoria şi practica parteneriatului educaţional
Teoria şi practica evaluării
Pedagogia comunicării
Pedagogie socială
Educaţia pentru cetăţenie democratică
Consiliere vocaţională
Logopedie
Limba străină
Managementul proiectelor educaţionale
Educaţia adulţilor
Filosofia educaţiei
Didactica ştiinţelor educaţiei
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică
Educaţie interculturală
Managementul clasei de elevi
Antropologia educaţiei
Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie
Etică şi deontologie pedagogică
Alternative educaţionale

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Anatomie, fiziologie şi genetică umană
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Teoria şi metodologia evaluării
Metodologia cercetării psihopedagogice
Psihodiagnostic
Psihopedagogia deficienţelor de auz
Psihopedagogia deficienţelor de intelect
Psihopedagogia deficienţelor neuro-psiho-motorii
Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie
Psihopedagogia deficienţelor de vedere
Psihopedagogia persoanelor cu tulburări asociate
Limba străină
Logopedie
Didactica activităţilor din învăţământul special şi integrat
Instruire asistată de calculator
Psihopedagogia comportamentului deviant
Asistenţa psihopedagogică a cuplului şi a familiei
Psihologia sănătăţii
Dificultăţi de învăţare
Introducere în psihoterapie
Consiliere psihopedagogică
Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică
Evaluare şi intervenţie psiho-educaţională la persoanele cu CES
Orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Istoria pedagogiei
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaţionale
Limba română
Matematică
Didactica activităţilor matematice pentru învăţământul preşcolar şi primar
Teoria şi practica evaluării
Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar
Literatura pentru copii
Pedagogie socială
Practică pedagogică în învăţământul preşcolar
Limba străină
Didactica activităţilor de educare a limbajului
Didactica limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar
Didactica istoriei, a geografiei şi a educaţiei civice
Cunoaşterea mediului şi didactica ştiinţelor
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în învăţământul primar
Educaţie plastică şi educaţie muzicală. Elemente de didactică
Didactica educaţiei fizice
Didactica abilităţilor practice
Managementul clasei de elevi
Puericultură şi igiena copilului
Psihopedagogia copiilor cu abilităţi înalte
Logopedie

f. Facilităţi oferite de facultate studenţilor

Pentru a afla ce facilităţi oferă facultatea (burse, cazare, mobilităţi de studiu şi / practică, tabere etc.), puteţi accesa link-ul.

g. Ce poţi deveni după absolvire?

Specializarea PSIHOLOGIE

 • psiholog în domeniile: psihologie clinică şi psihoterapie, psihologia muncii, consiliere şcolară şi vocaţională;
 • profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învăţare;
 • logoped;
 • referent resurse umane;
 • profesor în învăţământul gimnazial.

Specializarea PEDAGOGIE

 • profesor în învăţământul gimnazial;
 • profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învăţare;
 • asistent de cercetare în pedagogie;
 • logoped;
 • animator în grupuri şi organizaţii.

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

 • profesor de psihopedagogie specială (oferă servicii educaţionale elevilor cu cerinţe speciale) sau profesori de educaţie specială;
 • profesor itinerant / de sprijin (în reţeaua şcolilor incluzive);
 • profesor logoped;
 • educator specializat în instituţiile / serviciile de sprijin şi ocrotire a persoanelor cu nevoi speciale.

Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

 • profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar.
Sari la conținut