Completare proces verbal de echivalare

  • de

În atenţia studenţilor de la învăţământ cu frecvenţă, Specializările Pedagogie şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar:

Studenţii care au depus cereri pentru echivalare se pot prezenta la Secretariatul facultăţii pentru a primi Procesul Verbal de echivalare.
Studentul are obligaţia de a prezenta Procesul Verbal de echivalare cadrului didactic titular al disciplinei în vederea trecerii notei în catalog.