Programare examene – sesiunea de vară, 2019-2020

Licenţă, IF

28.05.2020 | Psihologie – IF

25.05.2020 | Pedagogie

25.05.2020 | Psihopedagogie specială

25.05.2020 | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF

Master

27.05.2020 | Master

Note

Programarea examenelor pentru forma de învăţământ la distanţă poate fi consultată accesând linkul.

Atentie! Pot interveni modificări! Verificaţi periodic programarea examenelor!

Studenţii care au de plătit taxă de şcolarizare şi nu au achitat-o integral nu au dreptul să se prezinte la examene.

    SESIUNEA DE RESTANŢE / MĂRIRI:

  • 15 – 21 iunie 2020 numai pentru studenții din anul III licență, II master, cursanţi
  • 22-28 iunie 2020 numai pentru studentii din anii I și II licență, I master