Programări pentru susţinerea lucrării de disertaţie

  • de

Programare pentru susţinerea lucrării de disertaţie:

Candidaţii sunt rugaţi:
1. să se prezinte la examen cu 1h înainte de ora programată
2. să prezinte un act de identitate la intrarea în sala de examinare
3. Prezentările Powerpoint să fie compatibile cu versiunea Office XP sau 2003