Sari la conținut

Programul ERASMUS+ Stagii de Practică 2018 – 2019

Locuri disponibile

Instituția gazdă Oraș, țara Nr. locuri disponibile Poziție / Departament Perioada
Faculty of Education at the University of Málaga Malaga, Spania 3 Ştiinţe ale Educaţiei 2018-2019
MEP Granada Malaga, Spania 1 Ştiinţe ale Educaţiei 2018-2019
Università degli Studi di Sassari Sassari, Italia 2 Ştiinţe ale Educaţiei 2018-2019
Oficina de Programas Europeos de Educación en Canarias Canary Islands, Spania 1 Ştiinţe ale Educaţiei 2018-2019
Institut of Psychology, Jagellonian University of Kracow Poland 1 Psihologie 2018-2019
Instituții eligibile identificate de studenți. Pot participa la selecție si studenții care fac dovada unei invitații/scrisori de confirmare din partea unei instituții eligibile.
  NOTE:

 • Anunțul privind locurile de stagii poate suferi modificări; vă rugăm să consultați actualizările acestuia.
 • Studenții pot identifica și pe cont propriu Instituții Partenere care să-i accepte în principiu, iar apoi să pună Coordonatorul Erasmus+ în legătură cu instituția respectivă.
 • Pentru oferte de stagii de practică consultati și site-ul UAIC sau pagina de Facebook dedicată.

Criterii de eligibilitate

Se pot înscrie la selecţie:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenţii din anii IIII (IV) licenţă, I, II master, IIII doctorat;
 • doctoranzii cu frecvenţă, care sunt la zi cu îndeplinirea obligațiilor de doctorand, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat ;
 • foşti beneficiari ai unui stagiu de practică sau studiu în programele Socrates, LLP-Erasmus și/sau Erasmus+, numai dacă îndeplinesc criteriile mai sus menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates / LLP-Erasmus + și Erasmus+) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studiu.
 • studenții și doctoranzii în ani terminali pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire. În acest caz, selecțiile trebuie sa aibă loc cel târziu până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal (inclusiv perioada de restanțe), respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, iar stagiile pot începe după absolvire (confirmată prin adeverința eliberată de facultate), respectiv confirmarea titlului de doctor, în termen ce permite finalizarea procedurilor interne privind deplasările Erasmus+ (termen minim recomandat – 14 zile).

Observație! Studenții selectați pentru un stagiu de practică Erasmus+ vor putea participa la o nouă selecție înainte de finalizarea acestuia și vor avea statut de selectat condiționat. Acești studenți vor deveni titulari numai după finalizarea primului stagiu, finalizare care include și depunerea tuturor documentelor cerute, efectuarea testului final de limbă și completarea chestionarului de evaluare. Data de începere a celui de-al doilea stagiu va fi stabilită la o distanță care permite finalizarea procedurilor interne privind deplasările Erasmus+ (termen minim recomandat – 14 zile).

În limita fondurilor existente, studenții pot fi selectați pentru al doilea stagiu succesiv la aceeași instituție, pentru o perioadă de maximum 3 luni, având statut de titular.

Pentru a fi eligibili pentru un stagiu de practică Erasmus+, studenţii trebuie:

 • să aibă punctajul ECTS la momentul selecției de minimum 70 % din punctajul maxim;
 • studenții din anul I trebuie să aibă media de admitere/studiu de până la momentul selecţiei (înainte de prima sesiune de examene) de minimum 7,50;
 • să ateste cunoaşterea limbii de lucru de la instituţia pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu și/sau situația școlară aferentă studiilor universitare, conform opțiunii candidatului și în funcție de limbile studiate, astfel:
  • media aritmetică a notelor din liceu și/sau universitate ori punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80 % din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
 • să obţină minimum nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

Documente necesare pentru dosarul de candidatură

 1. Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 2. Scrisoare de intenție/motivare (1 pagină), în care să se precizeze: scopurile participării la un stagiu de practică în străinătate; motivele pentru participarea la selecţia pentru un stagiu de practică într-o anumită organizaţie, într-un anumit sector (economic) / departament al organizaţiei; preferinţa pentru o anumită ţară străină; disponibilitatea de a atinge obiectivele stagiului de practică; explicaţia clară a gradului de noutate şi diversitatea sarcinilor; înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor organizaţiei gazdă; ţeluri în cariera personală (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 3. Atestatul de limbă sau foaia matricolă din liceu / facultate (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 4. Declaraţie-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de un stagiu de practică Erasmus+, fie, în cazul în care a mai beneficiat de un astfel de stagiu, instituția primitoare, tipul şi durata stagiului (va rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 5. Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei, eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii);
 6. Studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelurile de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz); (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului).
 7. Confirmarea de primire/ accept din partea institutiei gazda in cazul studentilor care au identificat singuri un loc de practica ERASMUS+ (se accepta o copie scanata dupa original).

 Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:

 1. o copie a permisului de şedere; excepție de la această cerință fac studenții înmatriculați la UAIC – Extensiunea Bălți, de cetățenie moldoveană;
 2. o adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi);

Important! Candidații trebuie să identifice un garant (cetățean român) pentru faza de pregătire a documentelor de plecare.

 Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

Modalitatea de notare a dosarului

 1. rezultatele academice – 50% din punctaj (punctajul ECTS al anilor de studii anteriori);
 2. competențele lingvistice – 30% din punctaj;
 3. interviul – 20% din punctaj.

Calendarul selecţiei

24.04.2019 Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile
6.05.2019-7.05.2019 Depunerea dosarelor de candidatură

(Sala Secretariat FPSE, orele 10-12)

25.04.2019 Întâlnire informativă cu studenții interesați, ora  14:00, Sala D217A
8.05.2019 Interviul* orele 10-12, sala Decanat
9.05.2019 Afișarea rezultatelor selecției (ora_15:00)
10.05.2019 Întâlnirea cu studenții selectați (vor fi contactați prin email)

*Se admit interviuri online via Skype.

 Pentru informații suplimentare:

 • Conf. dr. Florin Frumos, coordonator Erasmus+ Practică – frumos@uaic.ro , tel. 0232-201383   (informații despre locurile de practică, sarcini, responsabilități, activități).<
 • Biroul Erasmus+, Serviciul de Relații Internaționale, Rectorat – erasmus@uaic.ro, tel. 0232-201812 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate, contract financiar, documente post-stagiu etc.)
Sari la conținut