Repartizarea pentru cursuri, Nivelul I, postuniversitar, 2018-2019

  • de

Repartizarea  pentru cursuri este următoarea:

DISCIPLINĂ PROFESOR SPECIALIZAREA CURSANȚILOR SALA
Didactica Specialității Prof. univ. dr. Sălăvăstru Dorina Drept, Economie și Administrarea Afacerilor, Psihologie și Științe ale Educației D 301
Conf. univ. dr. Ghiațău Roxana – Maria Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice, Istorie, Litere T 13
Lect. dr. Neculau Bogdan – Constantin Teologie T 17
Lect. dr. Miron Manuela Biologie, Farmacie, Medicină, Medicină Dentară, Medicină Veterinară T 20
Lect. dr. Nituca Constantin Chimie, Educaţie fizică şi sport, Fizică, Geografie şi Geologie, Informatica, Matematică, Științe Tehnice (grupa de Științe Tehnice cuprinde toţi absolvenţii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”) T 11
DISCIPLINĂ PROFESOR SPECIALIZAREA CURSANȚILOR SALA
Practică pedagogică Prof. univ. dr. Ceobanu Marius Ciprian Biologie, Economie, Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice, Farmacie, Medicină, Medicină Veterinară, Psihologie și Științe ale Educației T 17
Asist. dr. Onu Dida Camelia Chimie, Drept, Fizică, Geografie – Geologie, Informatică, Litere, Matematică, Științe Tehnice (grupa de Științe Tehnice cuprinde toţi absolvenţii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”) T 11
Conf. dr. Frumos Florin Vasile Educație Fizică și Sport, Istorie, Teologie T 20

Notă:
Sala D 3011 se găseşte în corpul D al Universităţii, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Sălile T 11, T 13, T 20 sa găsesc în corpul T al Universităţii, la Facultatea de Teologie Ortodoxă