Sari la conținut

Planificare restanţe/măriri – sesiune de iarnă

Sesiunea 4-10 februarie 2019 (învăţământ IF şi ID)
studii de licenţă şi master

Nr. Crt. Numele şi Prenumele Data Ora Sala Observaţii examene restante
1 Acsinte Roxana, cadru did.asoc. 08-feb.-19 15.00 D 310 colocviu practica
87 Amănălăchioaie Andreea, drd. 05-feb.-19 8.00 Lab. info. TIC
2 Anghel Ionica-Ona, cadru did.asoc. 09-feb.-19 10.00 D 208  
3 Antonesei Liviu, prof.dr. 05-feb.-19 13.00 Catedra de Pedagogie  
4 Apostolache Roxana, lect.dr. 04-feb.-19 9.30 D 303 PIPP-ID
5 Boncu Ştefan, conf.dr. 05-feb.-19 10.30 D 301  
6 Boza Mihaela, conf.dr. 06-feb.-19 10.00 D 4; D 316 Psihologia dezvoltării (IF+ID);
7 Boza Mihaela, conf.dr. 06-feb.-19 12.00 D 316 Psihologia vârstelor (Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei); master; Profile atipice de dezvoltare
8 Butnaru Simona, conf.dr. 06-feb.-19 8.00 D 3 bis  
9 Candel Octav, cadru did.asoc. 09-feb.-19 10.00 Lab. info.  
10 Cehan Anca / Colibaba Şt., prof.dr. 07-feb.-19 9.00 D 310 Limba engelză, Psihologie I, II- ID, PIPP I, II- ID
11 Cehan Nadine, cadru did.asoc. 07-feb.-19 10.00 D 310  
12 Ceobanu Ciprian, prof. dr. 06-feb.-19 casuţă poştală depunere portofolii până pe data de 6.02.2019
13 Coman Dana, cadru did.asoc. 08-feb.-19 8.00 D 310  
14 Constantin Ana, prof.dr. 08-feb.-19 10.30 D 310  
15 Constantin Ticu, prof.dr. 08-feb.-19 16.00 D 4  
16 Creţu Carmen, prof.dr. 07-feb.-19 13.00 D 208  
17 Crumpei-Tanasă Irina, lect.dr. 05-feb.-19 8.00 D 301  
18 Cucoş Constantin, prof.dr. 07-feb.-19 9.00 D 316  
19 Curelaru Mihai, conf.dr. 07-feb.-19 9.00 D 301; D 208 Metode de cercetare (zi, ID), RUC
20 Dafinoiu Ion, prof.dr. 07-feb.-19 10.30 D 206 Psihodiagnostic II (ID), PCP, DIPCS
21 Dănilă Oana, lect.dr. 07-feb.-19 8.00 D 4  
22 Dîrţu Cătălin, lect.dr. 07-feb.-19 15.30 D 4  
23 Dumbravă Andrei, lect.dr. 10-feb.-19 17.00 D 4  
24 Enea Violeta, conf.dr. 07-feb.-19 11.00 D 4 Psihodiagnostic II (IF)
25 Frumos Luciana, cadru did.asoc. 05-feb.-19 8.00 D 310 Psihopedagogia deficientelor de auz, an II PPS
26 Gavrilovici Ovidiu, conf.dr. 06-feb.-19 16.00 D 3 bis  
27 Gavriluţi Georgiana, cadru did.asoc. 07-feb.-19 10.00-12.00 Catedra de Ed. Fizică Educaţie fizică (Pedagogie, PPS)
28 Gherasim Loredana, conf.dr. 05-feb.-19 16.00 D 4; D 316; D 301 Psihologie experimentală (zi), Metodologia cercetării
29 Gherguţ Alois, prof.dr. 04-feb.-19 13.00 D 316; D 208  
30 Havârneanu Cornel, prof.dr. 08-feb.-19 11.00-14.00 D 4; D 316; D 301; D 3bis Bazele teoretice ale psihodiagnosticului/Psihodiagnostic I (zi si ID); master
31 Havârneanu Cornel, prof.dr. 08-feb.-19 8.00-9.30 D 4; D 316; D 301 Introducere în psihologie I (zi, ID)
32 Havârneanu Cornel, prof.dr. 08-feb.-19 9.30-11.00 D 4 Introducere în psihologie II (zi, ID)
33 Havârneanu Geanina, cadru did.asoc. 10-feb.-19 8.00 D 208 Didactica activităţilor matematice pentru învăţământul preşcolar
34 Havârneanu Geanina, cadru did.asoc. 10-feb.-19 9.30 D 208 Didactica matematicii în învăţământul primar
35 Havârneanu Geanina, cadru did.asoc. 10-feb.-19 11.00 D 208 Matematică
36 Hobjilă Angelica, conf.dr. 05-feb.-19 8.00 D 4 Didactica domeniului Limbă şi comunicare (învăţământ preşcolar); Literatura pentru copii (PIPP-ID)
37 Hobjilă Angelica, conf.dr. 05-feb.-19 10.00 D 4 Didactica limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar; master
38 Holman Andrei, conf.dr. 07-feb.-19 15.00 D 301  
39 Holman Andrei, conf.dr. 07-feb.-19 16.30 Lab. info. Metode avansate EFCP
40 Iacob Amalasunta-Georgeta, cadru did.asoc. 07-feb.-19 13.00 D 310 EFCP 2
86 Iacob Radu, lect. 06-feb.-19 10.00 Sala de Fitness  
41 Ilie Emanuela, conf.dr. 04-feb.-19 10.30 D 316  
42 Kantor Cristina, cadru did.asoc. 07-feb.-19 18.00-19.00 Lab. info.  
43 Karacsony Niculina, cadru did. asoc. 04-feb.-19 16.30 D 3 bis  
44 Karner-Huţuleac Adina, conf.dr. 04-feb.-19 15.30 D 208  
45 Labăr Adrian, lect.dr. 08-feb.-19 15.00 Lab. info.  
46 Luca Cătălin, psih.dr. 06-feb.-19 8.00 D 310  
47 Lupu Mihaela, conf.dr. 07-feb.-19 9.00 D 309 Limba franceză, ID
48 Maftei Alexandra, psid.drd. 04-feb.-19 12.00 sala Dinamica de grup Practică de speciaslitate (Psihologie ID)
49 Mardari Cristina, cadru did.asoc. 09-feb.-19 11.00 Lab. info. TIC (Psihologie-ID, PIPP-ID)
50 Martinaş Petruţa, cadru did. asoc. 09-feb.-19 10.00-12.00 Catedra de Ed. Fizică
petrutapetruta60@gmail.com
Educaţie fizică (Psihologie IF)
51 Massari Gianina, conf.dr. 04-feb.-19 8.00 D 309 examen oral la disciplinele:
Teoria şi metodologia instruirii; Psihopedagogia copiilor cu abilităţi înalte; DAIP I; DAIP II; ET I; ETII
52 Maxim Oana, cadru did.asoc. 06-feb.-19 17.00 D 309  
53 Măirean Cornelia, lect.dr. 06-feb.-19 15.30 D 301; D 208 Psihologie experimentală (ID), Metodologia cerecetării psihopedagogice
54 Măirean Cornelia, lect.dr. 06-feb.-19 17.00 Lab. info. ACD (IF, ID); TIC-ID
55 Miron Manuela, lect.dr. 05-feb.-19 15.30 D 208  
56 Momanu Mariana, conf.dr. 06-feb.-19 10.30 D 208  
57 Monah Roxana, drd. 10-feb.-19 16.00 D 309 Limba franceză (IF)
58 Muntele Daniela, conf.dr. 06-feb.-19 14.00 D 3 bis  
59 Nastas Dorin, conf.dr. 10-feb.-19 10.00 D 4; D 316  
60 Neamtu Crsistina, conf.dr. 06-feb.-19 13.00 D 208  
61 Neculau Bogdan, lect.dr. 08-feb.-19 16.00 D 316  
62 Neştian Andreea 08-feb.-19 14.00 D 309  
63 Nicolau Cătălin, cadru did.asoc. 06-feb.-19 10.00 D 310  
64 Onici Octavian, lect.dr. 10-feb.-19 10.00 D 4; D 316  
65 Petrea Renato, lect. 08-feb.-19 10.00-11.00 Sala de Fitness Educaţie fizică (Psihologie ID)
66 Pop Mariana, cadru did.asoc. 04-feb.-19 10.30 D 208  
67 Popa Nicoleta, conf.dr. 04-feb.-19 8.00 D 316  
68 Popuşoi Simona, asist.drd. 05-feb.-19 12.00 D 3 bis parţial Bazele teoretice ale psihodiagnosticului
69 Robotă Radu, asist.dr. 08-feb.-19 10.00 D 3 bis Psihodiagnostic I (PPS), PEC I
70 Rotundu Elvira, cadru did.asoc. 05-feb.-19 13.00 D 208  
71 Samoilă Magda, asist.dr. 07-feb.-19 10.30 D 3 bis  
72 Sălăvastru Dorina, prof.dr. 05-feb.-19 10.00 D 316 Didactica Psihologiei si Psihologia educatiei (Psihologie zi, ID, PIPP-ID), master ET
73 Seghedin Elena, lect.dr. 04-feb.-19 10.30 D 3 bis  
74 Soponaru Camelia, conf.dr. 05-feb.-19 17.00 D 3 bis  
75 Stan Aurel, conf.dr. 07-feb.-19 13.00 D 4; D 316  
76 Stan Liliana, prof.dr. 05-feb.-19 10.00 D 310  
77 Tănase Violeta, cadru did.asoc. 05-feb.-19 14.00 D 309  
78 Teodorescu Diana, psih.dr. 04-feb.-19 16.00 D 310 master
79 Tobolcea Iolanda, prof.dr. 04-feb.-19 10.30 D 206  
80 Turliuc Nicoleta, prof.dr. 10-feb.-19 12.00 D 4; D 316; D 301  
81 Ţepordei Anamaria, lect.dr. 08-feb.-19 14.00 D 301; D 208 master PEC; Psihologia educaţiei (Ped, PPS şi PIPP-IF)
82 Ţepordei Anamaria, lect.dr. 08-feb.-19 14.00 D 4; D 316; D 3 bis Genetica comportamentului uman (IF +ID)
83 Vieru Roxana, lect. dr. 04-feb.-19 10.30 D 316  
84 Zaharia Daniela, lect.dr. 08-feb.-19 16.00 D 301  
85 Zaharia Mihai, lect.dr. 09-feb.-19 8.00 D 301

Atenţie! Pot interveni modificări! Verificaţi periodic programarea restanţelor!

Sari la conținut