Şcoala online. Elemente pentru inovarea educaţiei

Elemente pentru inovarea educației, un raport de cercetare de peste 70 de pagini, care conține recomandări pentru decidenți, practicieni, formatori ai viitorilor profesori etc. Un studiu binevenit, chiar inedit, aflat sub semnul urgenței – la care au contribuit și profesori ai facultății noastre,  realizat în plină procesualitate de trecere de la formula „față în față” la modalitatea „online” de livrare a educației. Rezultatele cercetării oferă indicatori importanți în raport cu mai multe dimensiuni: importanța și starea infrastructurii de natură tehnică pe care se clădește formula online de învățare, competențele de folosire sau de exploatare, de către profesori, a acestor echipamente, în profitul învățării, poziția și implicarea factorilor educației în derularea acestei modalități de activare a învățământului (profesori, elevi, părinți, factori de decizie etc.), gradul de acoperire a finalităților educației prin noul ancadrament tehnic, predispoziția curriculumului școlii românești de a se plia pe noile coordonate virtuale de învățare, direcții dezirabile de reformare a cadrului legislativ și procesual de realizare a educației, mutații de accent în ce privește procesele de predare-învățare-evaluare, direcții viitoare de formare a corpului profesoral etc.

Totodată, cercetarea evidențiază și o serie de sfidări sau dileme ce trebuie să stea în atenția celor care vor regândi pe viitor sistemul național de instruire: care va fi partajul dintre educația tradițională și cea la distanță – chiar și în timpurile normale, care va fi raportul dintre unificare/centralizare și diversificare/flexibilizare privind modalitățile tehnice de realizare a învățământului la distanță, care este încărcarea optimă de natură tehnologică o procesului educațional astfel încât să nu se ajungă la fetișizarea instrumentului în dauna conținutului, la efecte colaterale sau perverse; care vor fi atribuțiile și cum se vor responsabiliza diverșii factori care vor conlucra pentru o mai bună implementare a învățământului la distanță (profesori, părinți, decidenți, comunitate locală, actanți operaționali, instanțe politice etc.).

Textul integral al raportului poate fi accesat dând clic pe imagine.