Sari la conținut

Tabere studenţeşti pentru vacanţa de vară 2016

Pot depune cerere studenţii finanţaţi de la bugetul de stat, din ciclurile de licenţă şi masterat, integralişti (studenţi care au promovat toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2014-2015, excepţie studenţii din anul I să fie integralişti pe semestrul 1 al anului universitar în curs 2015-2016), în vârstă de până la 35 de ani.

În cazul studenţilor cazuri sociale (studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial şi cei care beneficiază de burse sociale) ierarhizarea se face pe criterii sociale, criteriul de student integralist nu se aplică, iar numărul total de locuri va reprezenta maxim 15 % din totalul locurilor.

 • Cererile (vezi Anexa 4) se descarcă de pe site, se completează şi se depun în timpul programului de lucru cu publicul, la Secretariatul facultăţii sau pot fi trimise scanate (completate şi semnate, obligatoriu în format pdf) la adresa de mail jlily@uaic.ro, în perioada 10–22 mai 2016. Cererile ce nu respectă modelul Anexei 4 vor fi respinse.
 • 23-27 mai 2016 – afişarea listelor cu toţi studenţii care au depus cereri, ordonate după medii şi componenţa nominală a comisiei de selecţie a beneficiarilor de locuri de tabere
 • 6-8 iunie 2016 – întocmirea procesului verbal de selecţie a studenţilor beneficiari de tabără
 • 9 iunie 2016 – afişarea procesului verbal de selecţie a studenţilor beneficiari de tabără
 • 10–11 iunie 2016 – depunere de contestaţii (pe e-mail jlily@uaic.ro)
 • 17 iunie 2016, ora 16.00 – afişarea listei finale.
 • 27–30 iunie 2016 (data, ora şi sala se vor afişa în timp util) – întâlnirea cu beneficiarii locurilor de tabără pentru alegerea locaţiilor disponibile. Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student (original şi copie), vizat la zi, cât şi CI/BI/paşaport (original şi copie), iar copiile vor fi ataşate proceselor verbale.
 • 4 iulie 2016  – afişarea listei finale + locaţie + serie
 • 4 iulie 2016  – transmiterea documentaţiei către Universitate

Mediile de selecţie sunt:

 • anul I licenţă şi I master – media din semestrul I al anului universitar 2015/2016
 • anii II, III licenţă şi anul II master – media din anul universitar 2014/2015
Serii:
 • Seria I – 13.07 – 18.07.2016
 • Seria II – 18.07 – 23.07.2016
 • Seria III – 23.07 – 28.07.2016
 • Seria IV – 28.07 – 2.08.2016
 • Seria V – 2.08 – 7.08.2016
 • Seria VI – 7.08 – 12.08.2016
 • Seria VII – 12.08 – 17.08.2016
 • Seria VIII – 17.08 – 22.08.2016
 • Seria IX – 22.08 – 27.08.2016

Criteriile de repartizare a locurilor în tabere sunt cuprinse în metodologie. Vă rugăm să o consultaţi.

Documente utile şi anunţuri
Etichete:
Sari la conținut