Tematica pentru disciplina Psihologia educaţiei

 • de

Modulul de pregătire psiho-pegagogică – curs postuniversitar

Nivelul I—2018-2019

 1. Modele ale învăţării şi implicaţiile lor în actul educaţional (Cap. 1 din suportul de curs-Psihologia educației, pp. 13-67)
  • Învăţarea: definiţii, forme, condiţii
  • Modele asociaţioniste/behavioriste ale învăţării: I.P. Pavlov, E. Thorndike, J. Watson, B.F. Skinner
  • Aplicații pedagogice ale condiționării
  • Modelul învăţării sociale: A. Bandura
  • Modele constructiviste ale învăţării: J. Piaget, L.Vîgotski, J. Bruner, Şcoala de la Geneva;
  • Modelul învăţării ca procesare a informaţiilor
  • Aplicații ale psihologiei cognitive în practica educațională: metacogniția și gândirea critică (vezi Sălăvăstru, Dorina (2009). Psihologia învăţării, Editura Polirom, Iaşi, pp. 182-211)
 2. Motivaţia în activitatea de învăţare (Cap. 2 din suportul de curs Psihologia educației- pp. 69-95)
  • Caracterizare generală. Modelul ierarhic al trebuințelor umane – Abraham Maslow.
  • Atribuire şi motivaţie.
  • Motivaţia în context şcolar: motivația intrinsecă și extrinsecă
  • Modele ale motivației în context școlar-(E.L. Deci, D. Ausubel, F. Robinson, R. Viau).
  • Strategii de stimulare a motivației elevilor.
 3. Creativitatea elevilor (Cap. 3 din suportul de curs Psihologia educației- pp. 97-122)
  • Creativitatea: definiţii, niveluri
  • Dimensiunile creativităţii
  • Blocajele creativităţii
  • Dezvoltarea creativităţii elevilor
  • Metode de cultivare a creativităţii
 4. Dimensiunea psihologică a pregătirii profesorului (Cap. 5 din suportul de curs Psihologia educației – pp. 151-168)
  • Aptitudine, tact şi competenţă pedagogică
  • Stiluri educaţionale
  • Factori subiectivi în evaluarea şcolară
  • Pygmalion în clasă – cercul vicios al evaluării
 5. Insuccesul şcolar (Cap. 7 din suportul de curs Psihologia educației – pp. 229-255)
  • Insuccesul școlar: definiţii, forme de manifestare, dimensiunea subiectivă, factori individuali
  • Factorii insuccesului școlar: factori individuali, familiali şi de ordin şcolar

Suport de curs:

Sălăvăstru, Dorina (2004). Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi

Sălăvăstru, Dorina (2009). Psihologia învăţării, Editura Polirom, Iaşi.

Examen: 27 ianuarie 2019