Sari la conținut

Cazare

a. Cazare pe perioada admiterii

 • În perioada desfășurării concursului de admitere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă candidaţilor la admitere şi însoţitorilor acestora posibilitatea de a se caza în căminul C5 sau C8 din complexul studenţesc „Titu Maiorescu”. Tarifele de cazare sunt următoarele:
  • Pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, absolvenţii cu studii de licenţă/master de la alte universități şi însoţitorii acestora, pe perioada înscrierilor și desfășurării concursurilor de admitere la licenţă/master/doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – 15 lei/ loc/zi pentru căminul C8 și 25 lei/loc/ zi pentru căminul C5.
  • Pentru absolvenţii din anul curent ai Universităţii, care solicită cazare pentru înscrierea la concursurile de admitere sau în vederea pregătirii pentru admitere în acest an la studiile de master/doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – 10 lei/ loc/ zi pentru căminul C8 și 20 lei/ loc/ zi pentru căminul C5.

  Pentru a beneficia de cazare, te rugăm să descarci și să completezi cererea de cazare (descarcă de aici modelul), apoi să o depui, începând cu data de 24 iunie 2019, până în ora 16.00 a fiecărei zile lucrătoare, la Biroul Probleme Sociale (cămin C12, camera 5) sau  să o transmiți la adresele de e-mail: amariei@uaic.roliliana.marciuc@uaic.ro.

  Acte  necesare la cazarea în cămin:

  • cererea de cazare aprobată, avizată la facultate sau în lipsa avizului se prezintă copie după chitanţă de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere;
  • copie după cartea de identitate / pașaport;
  • chitanță de plată a tarifului de cazare.

  Vezi aici mai multe informații despre cazarea pe perioada verii.

  Contact informații suplimentare:  0232 201102 / int. 2545

b. Informaţii despre cazarea din timpul anului universitar

Program cazare – An universitar 2019/2020: clic pentru detalii.

 • Vă rugăm să acordaţi atenţie la completarea fişei de înscriere la admitere.
 • Este necesar să bifaţi opţiunea referitoare la cazare:
  1. a. dacă veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci în cazul favorabil admiterii dumneavoastră, veţi avea şansa să beneficiaţi de loc în cămin în anul universitar 2019 – 2020 în funcţie de media de admitere şi de numărul locurilor primite, cu condiţia să nu aveţi domiciliul stabil în municipiul Iaşi;
  2. b. dacă nu veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci se va considera că nu aveţi nevoie de cazare în anul universitar 2019–2020.
 • Studenţii orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare.
 • După ce aţi fost admişi la facultatea noastră, vă rugăm să vă informaţi pe site-ul facultăţii asupra programului de cazare.

Important:

Candidații admiși, care au bifat pe fișa de înscriere la admitere în câmpul „doriți cazare”, în momentul completării contractului de școlarizare vor completa și formularul cu opțiunile de cazare, în ordinea priorităților.Repartizarea locurilor se realizează în funcție de media de la admitere, avându-se în vedere ordinea priorităților din formularul de cazare, până la epuizarea locurilor primite.

Detalii despre cămine:

 • Dacă sunteţi un caz special (art 14. din Regulamentul de cazare) sau orfan de ambii părinţi, proveniţi dintr-o casă de copii sau dintr-un centru de plasament familial, în perioada 3–5 septembrie 2019, între orele 10.00-12.00, la cam D 207, parter,  corp D, veţi prezenta un dosar care să conţină actele ce susţin cazul dumneavoastră (lista actelor se află pe site-ul facultăţii):
 • Studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din centrele de plasament familial vor prezenta copii ale actelor de deces ale părinţilor sau adeverinţe doveditoare de la casa de copii sau de la centrul de plasament.

Regulamentul Serviciilor pentru Studenti

Sari la conținut