Sari la conținut

Examene 2017-2018

Sesiune

 • Semestrul 1
 • Semestrul 2

Planificarea restanţelor/măririlor

 Lista restanţelor / măririlor (actualizat 05.02.2018, ora 14:45)

Programarea examenelor din sesiunea de iarnă


 Psihologie – IF
 | afişat: 19.01.2018

 Psihologie – ID
 | afişat: 13.01.2018

 Pedagogie
 | afişat: 16.01.2018

 Psihopedagogie specială
 | afişat: 16.01.2018

 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF
 | afişat: 19.01.2018

 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID
 | afişat: 12.01.2018


 Master
 | afişat: 26.01.2018

Psihologie, IF
Actualizat: 04.06.2018
 • Anul 1
 • Anul 2
 • Anul 3
Nr. crt. Disciplina Titular disciplina Data Ora Sala
1 Analiza computerizată a datelor / E lect. dr. C. Măirean 4-iun. 9.00 Lab. Informatica
2 Psihologia educaţiei / E prof. dr. D. Sălăvăstru 5-iun. 9.00-13.00 D 4; D 316
gr. 1-5 ora 9.00
gr. 6-9 ora 10.30
3 Psihologia personalităţii / E lect. dr. C. Dârţu 7-iun. 16.00 D 4, D 301, D 316, D 208, D 206
4 Introducere în psihologie II / E prof. dr. C. Havârneanu 12-iun. 8.00 D 4, D 301, D 316, D 208, D 206
5 Psihologia mediului / C conf. dr. Ş. Boncu 14-iun. 14.00 D 4, D 301, D 316, D 208, D 206
6 Pedagogie I / E (facultativ) prof. dr. L. Antonesei 17-iun. predare portofoliu
7 Practică de specialitate / C prof. dr. C. Havârneanu

asist. drd. S. Popuşoi

15-iun. predare portofoliu
Nr. crt. Disciplina Titular disciplina Data Ora Sala
1 Logopedie (opţional) / C prof. M. Pop 4-iun. 16.00 D 4
2 Neuropsihologie (opţional) / C lect. dr. A. Dumbravă 4-iun. 10.00 D 3 bis
5 Introducere în psihanaliză (opţional) / C conf. dr. C. Soponaru 4-iun. 8.00 D 208, D 206
3 Psihodiagnostic I / E prof. dr. C. Havârneanu 6-iun. 10.00-13.00 D 4, D 301, D 316
8 Psihologia sănătăţii / E conf. dr. D. Muntele 8-iun. 10.00-13.00 D 4
10:00 gr. 2 şi 3 PLUS de la gr.1
[de la Ababei-până la Cotruţă] 11:00 gr. 4 şi 5 PLUS de la gr.1
[de la Dărăbană-până la Prodan] 12:00 gr. 6 şi 7 PLUS de la gr.1
[de la Racu-până la Trifănică]
4 Instruire asistată de calculator / C prof. univ. dr. C. Ceobanu 10-iun. predare portofoliu
7 Psihologie socială II / E lect. dr. O. Onici 12-iun. 10.00 D 4, D 301, D 316
6 Psihologia vârstelor / E conf. dr. M. Boza 15-iun. 10.30 D 4, D 301, D 316
Nr. crt. Disciplina Titular disciplina Data Ora Sala
1 Psihopatologie / E lect. dr. A. Dumbravă 4-iun. 8.00 D 4, D 301, D 316
2 Psihopedagogia comportamentului deviant
(opţional)/C
prof. dr. N. Turliuc 5-iun. 16.00 D 3 bis
3 Examen de absolvire-Nivelul I prof. dr. D. Sălăvăstru 6-iun. 9.00 DMV
4 Introducere în psihoterapie / E prof. dr. I. Dafinoiu 7-iun. 10.00 D 4, D 301, D 316
5 Managementul clasei de elevi
(modulul psihopedagogic) / E
prof. dr. C. Ceobanu 8-iun. 9.00 D 303
6 Profile atipice de dezvoltare (opţional)/C conf. dr. M. Boza 9-iun. 13.00 D 208
7 Psihologie cognitivă / E conf. dr. A. Holman 11-iun. 16.00 D 4, D 301, D 316
8 Psihologia rezolvării conflictelor
(opţional)/C
prof. dr. A. Constantin 11-iun. 9.00 D 309
9 Psihologia grupurilor sociale / E lect. dr. O. Onici 13-iun. 9.00 D 4, D 301, D 316
10 Psihologie organizaţională / E lect. dr. D. Zaharia 15-iun. 8.00 D 4, D 301, D 316
Pedagogie
Actualizat: 25.05.2018
 • Anul 1
 • Anul 2
 • Anul 3
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Comisia examinatoare (2 cadre didactice) Data Ora Sala
Titularul disciplinei Semnătura Cadrul didactic de la seminar Semnătura
1 Teoria şi metodologia curriculum-ului Prof. dr. C. Creţu  

T. Vrabie  

5.06.18 12-14 D208
2 Istoria pedagogiei Conf.dr. M. Momanu  

M. Samoilă  

14.06.18 12-14 D4
3 Psihologia dezvoltării şi a vârstelor Conf. dr. M. Boza  

E. Pascal  

12.06.18 12-14 D208
4 Teorii, metode şi tehnici de învăţare Conf. dr. S. Butnaru  

R. Axinte  

8.06.18 8-10 D208
5 Practică de specialitate Dr. A. Sîrghea  

 

 

4.06.18 9 D309
6 Lb. engleză II Dr. O. Maxim  

 

 

25.05.18  

Sala de curs
7 Lb. franceză II Drd. R. Monah  

 

 

25.05.18  

Sala de curs
8 Lb. germană II Drd. A. Dănculesei  

 

 

25.05.18  

Sala de curs
Nr. crt. Denumirea disciplinei Comisia examinatoare (2 cadre didactice) Data Ora Sala
Titularul disciplinei Semnătura Cadrul didactic de la seminar Semnătura
1 Pedagogia înv. preşcolar şi primar Prof. dr. L. Stan   R. Ungureanu   6.06.18 10-12 D208
2 Pedagogie socială Conf. dr. N. Popa   M. Samoilă   8.06.18 8-10 DIII bis
3 Teoria şi practica parteneriatului educaţional Conf. dr. S. Butnaru       11.06.18 10-12 D4
4 Teoria şi practica educaţiei civice Conf.dr. R. Ghiaţău       15.06.18 16-18 D208
5 Teoria şi practica evaluării Lect. dr. E. Seghedin       13.06.18 10-12 D208
6 Logopedie (opţ.) Prof. psihoped. dr.  M. Pop   O.C. Tudorean   4.06.18 15-16 D208
Nr. crt. Denumirea disciplinei Comisia examinatoare (2 cadre didactice) Data Ora Sala
Titularul disciplinei Semnătura Cadrul didactic de la seminar Semnătura
1. Educaţie interculturală Prof. dr. C. Cucoş   A.Marian   15.06.18 10-12 D III bis
2. Managementul clasei de elevi Conf. dr. N. Popa   Roxana Apostolache   8.06.18 10-12 D III bis
3. Antropologia educaţiei Prof. dr. L. Antonesei       6.06.18 12-14 D208
4. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie Prof. dr. A. Gherguţ   L. Frumos   11.06.18 10-12 D208
5. Alternative educaţionale (opţional) Conf. dr. M. Momanu     M. Samoilă     4.06.18   12-14 D III bis
6 Practică pedagogică Conf.dr. S. Butnaru       4.06.18 8 Cat. Pedagogie
Psihopedagogie specială
Actualizat: 25.05.2018
 • Anul 1
 • Anul 2
 • Anul 3
Nr. crt. Denumirea disciplinei Titularul disciplinei Asistent examen Data examenului Ora Sala
1 Teoria şi metodologia curriculumului Prof.dr. C. Creţu   05.06.2018 12-14 D4
2 Istoria pedagogiei Conf.dr. M. Momanu   14.06.2018 12-14 D208
3 Psihologia personalităţii Lect. C. Dîrţu   04.06.2018 16-18 D301
4 Psihopedagogia dificultăţilor de învăţare Conf.dr. A.N. Karner-Huţuleac   07.06.2018 14-16 D4
5 Psihologia dezvoltării şi a vârstelor Conf.dr. M. Boza   12.06.2018 12-14 D4
6 Asistenţa socială a persoanelor cu nevoi Lect.univ.dr. Karaksony Niculina   08.06.2018 15-17 D4
7 Practica observativă în instituţiile de specialitate Lect.dr. O. Dănilă/Drd D. Oancea Matei   15.06.2018 16-18 D310
8 Lb. străină I engleza Drd O. Maxim   25.05.2018   la curs
9 Lb. străină I franceza Drd. R. Monah   25.05.2018   la curs
10 Lb. străină I germana     25.05.2018   la curs
Nr.crt. Denumirea disciplinei Titularul disciplinei Asistent examen Data examenului Ora Sala
1 Teoria şi practica evaluării Lect.dr. E. Seghedin   05.06.2018 14-16 D4
2 Psihodiagnostic pentru persoanele cu dizabilităţi Asist.dr. R.Robotă   13.06.2018 11-13 D4
3 Terapia tulburărilor de limbaj Prof.dr. I. Tobolcea   04.06.2018 12-14 D4
4 Educaţie incluzivă Prof.dr. A.Gherguţ   06.06.2018 8-10 D4
5 Psihopedagogia deficienţelor de auz Dr. L. Frumos   11.06.2018 8-10 D4
6 Psihopedagogia deficienţelor de vedere Dr. L. Frumos   08.06.2018 14-16 D316+D310
7 Consilierea psihopedagogică a familiilor copiilor cu dizabilităţi Lect.dr. O. Dănilă   15.06.2018 14-16 D4
Nr.crt. Denumirea disciplinei Titularul disciplinei Asistent examen Data examenului Ora Sala
1 Dificultăţi de învăţare Conf.dr. A.N. Karner-Huţuleac   12.06.2018 16-18 D4
2 Introducere în psihoterapie Conf.dr. D. Muntele   15.06.2018 12:30-14 D4
3 Consiliere psihopedagogică Conf.dr. O. Gavrilovici   06.06.2018 15-17 D4
4 Managementul clasei de elevi Conf.dr. N.L.Popa   08.06.2018 12-14 D316+D301
5 Practică pedagogică Dr. A. Sîrghea   04.06.2018 9:30 D309
6 Evaluare şi intervenţie psiho-educaţională la persoanele CES Prof.dr. A. Gherguţ   04.06.2018 14-16 D4

 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Actualizat: 13.06.2018
 • Anul 1
 • Anul 2
 • Anul 3
Nr. crt. Denumirea disciplinei Comisia examinatoare (2 cadre didactice) Data Ora Sala
Titularul disciplinei Semnătura Cadrul didactic de la seminar Semnătura
1. Teoria şi metodologia curriculum-ului Prof. dr. C. Creţu   T. Vrabie   5.06.18 12-14 D 316+D301
2. Istoria pedagogiei Conf. dr. M. Momanu   M. Samoilă   14.06.18 12-14 D 316+D301
3. Psihologia dezvoltării şi a vârstelor Conf. dr. M. Boza   E. Pascal   12.06.18 12-14  D 316+D301
4 Limba română Lect. dr. R. Vieru   Lect. dr. E. Ilie   4.06.18 16 III.12 (corp A)
5 Pedagogia înv. primar şi preşcolar Prof. dr. L. Stan   R. Ungureanu   8.06.18 13-15 D4+D208
6 Practică de specialitate Asist. dr. M. Samoilă       14.06.18 14-16 D310, D3 bis, D309
7 Lb. engleză II Dr. N. Cehan       25.05.18    
8 Lb. franceză II Drd. R. Monah       25.05.18    
9 Lb. germană II Drd. A. Dănculesei       25.05.18    
Nr. crt. Denumirea disciplinei Comisia examinatoare (2 cadre didactice) Data Ora Sala
Titularul disciplinei Semnătura Cadrul didactic de la seminar Semnătura
1 Teoria şi metodologia evaluării Conf. dr. N. Popa   S. Ilaş   4.06.18 10-12 D316+D301
2 Pedagogie socială Conf. dr. N. Popa   M. Samoilă   8.06.18 8-10 D316+D301
3 Didactica  matematicii pt. înv. primar Conf. dr. C. Petrovici   G. Hăvârneanu   14.06.18 16-18 D316+D301
4 Literatura pt. copii Conf. dr. E. Ilie   Lect. dr.  R. Vieru   4.06.18 18-20 III.12 (Corp A)
5 Educaţia incluzivă a copiilor cu CES Prof.dr. A. Gherguţ   L. Frumos   6.06.18 8-10 D316+D301
6 Educaţia timpurie Prof. dr. L. Stan   S. Ilaş   11.06.18 10-12 D316+D301
  7   Practică pedagogică în înv. preşcolar Conf. dr. M. Momanu   Asist. dr. M. Samoilă       15.06.18
15.06.18
12
9
Ed. Int. Pol. Ed.
Nr. crt. Denumirea disciplinei Comisia examinatoare (2 cadre didactice) Data Ora Sala
Titularul disciplinei Semnătura Cadrul didactic de la seminar Semnătura
1 Didactica educaţiei fizice Lect. dr. I. Popovici       4.06.18 14-16 D316+D301
2 Managementul clasei de elevi Conf. dr. N. Popa   R. Apostolache   8.06.18 10-12 D316+D301
3 Educaţie plastică şi educaţie muzicală. Elemente de didactică. Prof. dr.  E. Paşca       4.06.18 9   Fără sală
Prof. dr. C. Cucoş   S. Ilaş   8.06.18 9 Fără sală
4 Didactica abilităţilor practice. Lect. dr. E. Seghedin       14.06.18 10-12 D316+D301
5 Practică pedagogică în înv. primar Conf. dr. M. Momanu   Asist. dr. M. Samoilă   Lect. dr. E. Seghedin       5.06.18
4.06.18
14.06.18
12
10
10
Ed. Inter. Politici Ed. Cat. PED
6 Psihopedag. copiilor cu abilităţi înalte (opţ.) Conf. dr. G. Massari       5.06.18 14-15 D316
7 Puericultură şi igiena copilului (opţ.) Lect. dr. M. Miron       6.06.18 13-15 D316+D301
8 Logopedie (opţ.)   Dr. M. Pop     O. Tudorean   11.06.18 12-14 D316+D301
Master, toate specializările
Actualizat: 13.06.2018
Specializarea An zi luna an Ora Sala Disciplina Grad did. Nume cadu didactic
EFCP 1 11 iun. 2018 12.00 D 206 Evaluarea psihologică a personalului prof.univ.dr. Constantin Ticu
EFCP 1 4 iun. 2018 8.00 D 310 Metodologia evaluării şi intervenţiei în transporturi prof.univ.dr. Havârneanu Corneliu
EFCP 1 8 iun. 2018 10.00 D 208 Tehnica construirii şi validării instrumentelor psihologice conf.dr. Stan Aurel
EFCP 1 15 iun. 2018 10.00 D 208 Metode avansate de cercetare conf.dr. Holman Andrei
EFCP 1 12 iun. 2018 10.00 D 309 Practică de specialitate lect.dr. Dănilă Oana
EFCP 2 11 iun. 2018 16.00 D 208 Analiza socio-instituţională prof.univ.dr. Gheorghiu Mihai Dinu
EFCP 2 5 iun. 2018 14.00 D 310 Psihologie pozitivă aplicată în organizaţii conf.dr. Nastas Dorin
EFCP 2 15 iun. 2018 16.00 D 310 Competenţe şi proceduri specifice inspectorului de resurse umane lect.dr. Dănilă Oana
EFCP 2 4 iun. 2018 8.00 D 3 bis Relaţii publice şi promovarea firmei lect.dr. Zaharia Daniela
EFCP 2 4 iun. 2018 10.00 Dinamica Grup Practică de specialitate dr. Bostan Cristina-Maria
PCP 1 4 iun. 2018 10.00 D 4 Psihopatologia copilului şi adultului lect.dr. Dumbravă Andrei
PCP 1 15 iun. 2018 16.00 D 4 Metodologia cercetării ştiinţifice conf.dr. Diaconu-Gherasim Loredana
PCP 1 12 iun. 2018 14.00 D 4 Evaluare psihologică: metode psihometrice conf.dr. Holman Andrei
PCP 1 6 iun. 2018 13.00 D 4 Sexualitate normală şi patologică conf.dr. Neamţu Cristina
PCP 1 16 iun. 2018 10.00 D 3 bis Stagiu clinic dr. Crumpei Gabriel
PCP 2 14 iun. 2018 10.00 D 3 bis Terapie sistemică conf.dr. Karner-Huţuleac Adina
PCP 2 12 iun. 2018 14.00 D 316 Evaluare psihologică şi psihodiagnostic clinic conf.dr. Enea Violeta
PCP 2 8 iun. 2018 8.00 D 4 Evaluarea psihologică a personalităţii prin tehnici proiective conf.dr. Soponaru Camelia
PCP 2 4 iun. 2018 10.00 D 208 Terapia tulburărilor de limbaj prof.univ.dr. Tobolcea Iolanda
PCP 2 15 iun. 2018 10.00 D 206 Stagiu clinic conf.dr. Enea Violeta
PEC 2 5 iun. 2018 10.00 D 310 Terapii cognitiv-comportamentale conf.dr. Soponaru Camelia
PEC 2 14 iun. 2018 9.00 D 206 Orientare vocaţională lect.dr. Ţepordei Ana-Maria
PEC 2 10 iun. 2018 18.00 D 208 Psihologia comunicării în educaţie conf.dr. Curelaru Mihai
PEC 2 17 iun. 2018 12.00 D 3 bis Psihosociologia comunităţii şi a familiei prof.univ.dr. Gheorghiu Mihai-Dinu
PEC 2 17 iun. 2018 18.00 D 208 Practică de specialitate conf.dr. Curelaru Mihai
TCF 1 4 iun. 2018 10.00 D 310 Psihopatologia copilului şi adultului lect.dr. Dumbravă Andrei
TCF 1 15 iun. 2018 16.00 D 206 Metodologia cercetării ştiinţifice conf.dr. Diaconu-Gherasim Loredana
TCF 1 12 iun. 2018 14.00 D 310 Evaluare psihologică: metode psihometrice conf.dr. Holman Andrei
TCF 1 6 iun. 2018 13.00 D 310 Sexualitate normală şi patologică conf.dr. Neamţu Cristina
TCF 1 5 iun. 2018 12.00 D 3 bis Stagiu clinic dr. Nedelcu Marcel
DIPCS 1 7 iun. 2018 12.00 D 206 Prevenţie şi intervenţie timpurie conf.dr. Neamţu Cristina
DIPCS 1 4 iun. 2018 10.00 D 206 Tehnici speciale de terapia limbajului prof.univ.dr. Tobolcea Iolanda
DIPCS 1 12 iun. 2018 12.00 D 206 Tulburări de dezvoltare a copilului şi adolescentului conf.dr. Boza Mihaela
DIPCS 1 12 iun. 2018 09.00 D 3bis Stagiu clinic I prof.univ.dr. Gherguţ Alois
DIPCS 2 8 iun. 2018 14.00 D 309 Managementul şi design-ul serviciilor de asistenţă şi intervenţie psihopedagogică prof.univ.dr. Gherguţ Alois
DIPCS 2 15 iun. 2018 14.00 D 310 Comunicare alternativă şi augmentativă la persoane cu nevoi speciale lect.dr. Dănilă Oana
DIPCS 2 15 iun. 2018 16.00 D 310 Terapii de grup la persoanele cu nevoi speciale lect.dr. Dănilă Oana
DIPCS 2 8 iun. 2018 15.00 D 309 Stagiu clinic II prof.univ.dr. Gherguţ Alois
DAIP 1 12 iun. 2018 16.30 D 316 Dezvoltări ale domeniului didactica limbii şi comunicării în învăţământul primar conf.dr. Hobjilă Angelica
DAIP 1 8 iun. 2018 16.00 D 208 Dezvoltări ale domeniului didactica matematicii în învăţământul primar conf.dr. Petrovici Constantin
DAIP 1 7 iun. 2018 17.00 D 310 Fundamente epistemologice ale noilor educaţii dr. Anghel Ionica-Ona
DAIP 1 5 iun. 2018 15.00 D 316 Managementul proiectelor educaţionale conf.dr. Massari Gianina
DAIP 1 16 iun. 2018 9.00 Politici Educat. Laborator de didactici aplicate şi practică pedagogică lect.dr. Seghedin Elena
ET 1 9 iun. 2018 10.00 D 309 Etică şi responsabilitate socială lect.dr. Seghedin Elena
ET 1 8 iun. 2018 14.00 Cat. Pedag. Educaţia pentru sănătate şi igienă lect.dr. Miron Manuela
ET 1 8 iun. 2018 18.00 D 208 Strategii didactice de formare a reprezentărilor matematice elementare conf.dr. Petrovici Constantin
ET 1 5 iun. 2018 16.00 D 316 Managementul proiectelor educaţionale conf.dr. Massari Gianina
ET 1 6 iun. 2018 14.00 Cat. Pedag. Practică pedagogică în învăţământul preşcolar prof.univ.dr. Stan Liliana
ET 2 7 iun. 2018 14.00 D 310 Paradigme şi teorii contemporane ale educaţiei timpurii conf.dr. Momanu Mariana
ET 2 14 iun. 2018 12.00 DMV Orientări moderne în psihologia învăţării prof.univ.dr. Sălăvăstru Dorina
ET 2 6 iun. 2018 16.00 Cat. Pedag. Manifestare ludică şi succes educaţional prof.univ.dr. Stan Liliana
ET 2 5 iun. 2018 17.00 D 316 Practică pedagogică în învăţământul preşcolar conf.dr. Massari Gianina
ET 2 9 iun. 2018 9.00 D 3 bis Muzică şi mişcare în educaţia timpurie prof.univ.dr.

lect.dr.
Paşca Eugenia-Maria,

Popovici Ileana
PME 1 9 iun. 2018 16.00 Politici Educat. Politici şi management de dezvoltare profesională prof.univ.dr. Creţu Carmen
PME 1 12 iun. 2018 16.00 D 301 Management financiar şi administrativ în instituţiile educaţionale prof.univ.dr. Manolescu Irina
PME 1 7 iun. 2018 16.00 Politici Educat. Sisteme de management educaţional în spaţiul internaţional prof.univ.dr.

prof.univ.dr.
Creţu Carmen,

Luchian Henry
PME 1 5 iun. 2018 16.00 D 4 Medierea conflictelor în educaţie prof.univ.dr. Constantin Ana
PME 1 14 iun. 2018 16.00 D 309 Practica în domeniul managementului educaţional lect.dr. Neculau Bogdan-Constantin
PME 2 5 iun. 2018 12.00 D 206 Politica şi managementul curriculum-ului prof.univ.dr. Creţu Carmen
PME 2 15 iun. 2018 12.00 D 3 bis Politici şi strategii de educaţie interculturală prof.univ.dr. Cucoş Constantin
PME 2 16 iun. 2018 11.00 DME 3 Comunicare interinstituţională prof.univ.dr. Şoitu Laurenţiu
PME 2 4 iun. 2018 17.00 C 704 Managementul resurselor umane şi marketing educaţional prof.univ.dr. Prodan Adriana
PME 2 7 iun. 2018 18.00 D4 Practica de cercetare lect.dr. Labăr Adrian
Examene ID

 

Restanţe (IF+ID)

Anii 1+2 + Master, anul 1
Actualizat: 26.06.2018
Nr. Crt. Numele şi Prenumele Data Ora Sala Observaţii
1 Antonesei Liviu, prof.dr. 26-iun. 10.00 D 3BIS  
2 Anghel Ionica Ona 29-iun. 18.00 D4 Fundamentele epistemologiei
3 Bargan-Maxim Oana       Limba engleză
4 Boncu Ştefan, conf.dr. 26-iun. 10.00 D4  
5 Boza Mihaela, conf.dr. 28-iun. 12.00 D4+D316 Psihologia dezvoltării (la Psihologie-zi, ID); Psihologia vârstelor şi dezvoltării (la Şt. Educ., PIPP-zi şi ID)
6 Bostan Cristina, Urzică Andreea 29-iun. 10.00 Lab Info TIC
7 Boza Mihaela, conf.dr. 28-iun. 14.00 D4+D316 Psihologia vârstelor (la Psihologie zi şi ID); masterat
8 Butnaru Simona, conf.dr. 25-iun. 18.00 D4  
9 Carasevici Laura, asist.dr. 25-iun 10.00 D206  
10 Cehan Anca / Colibaba Şt., prof.dr. 26-iun. 10.00 D310  
11 Cehan Sabina-Nadina, dr. 28-iun 10.00 D3 BIS  
12 Ceobanu Ciprian, prof.dr. 26-iun     Predare portofoliu la casuta profesorului-IAC
13 Constantin Ana, prof.dr. 28-iun. 12.00 D208  
14 Constantin Ticu, prof.dr. 1-iul. 10.00 D208  
15 Creţu Carmen, prof.dr. 30-iun. 10.00 D4  
16 Crumpei Gabriel, dr. 25-iun 10.00 D3bis  
17 Cucoş Constantin, prof.dr.  25-iun. 8.00 D208  
18 Curelaru Mihai, conf.dr. 26-iun. 12.00 D208  
19 Dafinoiu Ion, prof.dr. 26-iun. 10.00 D208 master
20 Dănculesei Ana, prof.asoc. 29-iun. 10.00 D206  
21 Dănilă Oana, asist.dr. 26-iun. 14.00 D316+D301  
22 Dîrţu Cătălin, lect.dr. 26-iun. 13.30 D4+D3 BIS  
23 Dumbravă Andrei, lect.dr. 26-iun. 16.00 D208 Neuropsihologie; master
24 Frumos Luciana, prof. 25-iun. 12.00 D316  
25 Gavrilovici Ovidiu, conf.dr. 26-iun. 12.00 D301  
26 Gheorghiu Mihai-Dinu, prof.dr.     predare teme
27 Gherasim Loredana, conf.dr. 25-iun. 16.00 D4+D316 Psihologie experimentală (zi, ID); master
28 Gherasim Loredana, conf.dr. 26-iun. 16.00 Lab. Info ACD (Psihologie-ID)
29 Gherguţ Alois, prof.dr. 27-iun. 10.00 D208  
30 Ghiatau Roxana, conf.dr. 1-iul. 13.00 D4 Ştiinţe ale Educaţiei, II+ ID practica
31 Havârneanu Cornel, prof.dr. 26-iun. 8.00 D4+D316+D301+D3 bis Introducere în psihologie II (zi+ID)
32 Havârneanu Cornel, prof.dr. 25-iun. 9.00-10.30 D4 Introducere în psihologie I (zi+ID)
33 Havârneanu Cornel, prof.dr. 27-iun. 10.00-13.00 D4+D316+D301 Psihodiagnostic I (zi+ID)+master
34 Hobjilă Angelica, conf.dr. 1-iul. 16.00 D4 master+Literatura pt copii
35 Holman Andrei, conf.dr. 27-iun. 14.00 lab info EFCP-Metode avansate
36 Holman Andrei, conf.dr. 27-iun. 15.00 D208  
37 Ilie Emanuela, conf. dr. 25-iun. 8.00 D316  
38 Irimia Ionuţ, drd.        
39 Iuşcă Dorina, conf. dr. 25-iun 12.00 D206  
40 Karner-Huţuleac Adina, conf.dr. 26-iun. 16.00 D316  
41 Karacsony Niculina 28-iun. 16.00
D316
 
42 Labăr Adrian, lect. dr. 28-iun. 14.00 lab. info  
43 Lupu Mihaela, conf.dr. 25-iun. 10.30 D 309  
44 Manolescu I., prof. dr.        
45 Massari Gianina, conf.dr. 25-iun. 10.00 D301  
46 Maftei Alexandra, drd. 26-iun. 12.00 D316 Metodologia cerecetării psihopedagogice (PPS II)+ TIC ID
47 Maxim -lb engleza 30-iun. 10.00 D310  
48 Măirean Cornelia 28-iun. 8.00 lab. info ACD (Psihologie zi), TIC -ID
49 Miron Manuela, lect.dr. 1-iul. 10.00 D316  
50 Momanu Mariana, conf.dr. 25-iun. 10.00 D316  
51 Monah Roxana, asist. 25-iun. 10.00 D310  
52 Muntele Daniela, conf.dr. 28-iun. 16.00 D4  
53 Nastas Dorin, conf.dr. 28-iun. 8.00 D316+D301  
54 Neamţu Cristina, conf.dr. 25-iun. 8.00 D301  
55 Neculau Bogdan, lect.dr. 26-iun. 8.00 D208  
56 Onici Octavian, lect.dr. 28-iun. 8.00 D316+D301  
57 Petrovici Constantin, conf.dr. 25-iun. 12.00 D316 Didactica activităţilor matematice pentru învăţământul preşcolar
58 Petrovici Constantin, conf.dr. 25-iun. 14.00 D4 Didactica activităţilor matematice pentru învăţământul primar
59 Petrovici Constantin, conf.dr. 25-iun. 16.00 D316 Matematică
60 Pop Mariana, logoped. 27-iun. 14.00 D4  
61 Popa Nicoleta, conf.dr. 28-iun. 10.00 D4+D316  
62 Popuşoi Simona, asist.drd. 26-iun. 9.00 LAB INFO TIC (Psihologie-zi, Stiinţe ale Educaţiei-zi)
63 Robotă Radu, asist.dr. 26-iu. 17.00 D301  
64 Rogoz Nicoleta, lect.dr.        
65 Samoilă Magda, asist.dr. 25-iun. 9.00 Lab. Politici educaţionale Practică de specialitate (PIPP I), Practică pedagogică (PIPP II)+PIPP II ID+ Pedagogie sociala
66 Sălăvastru Dorina, prof.dr. 27-iun. 9.00 D316+D301 Psihologia educaţiei (zi, ID);
67 Seghedin Elena, lect.dr. 28-iun. 10.00 D208  
68 Soponaru Camelia, conf.dr. 26-iun. 16.00 D4  
69 Stan Aurel, conf.dr. 27-iun. 8.00 D4 Statistică; masterate
70 Stan Liliana, prof.dr. 27-iun. 10.00 D3 bis  
71 Şoitu Laurenţiu, prof.dr.        
72 Tobolcea Iolanda, prof.dr. 25-iun. 12.00 D208  
73 Turliuc Nicoleta, prof.dr. 26-iun. 14.00 D316+D301  
74 Ţepordei Ana-Maria, lect.dr. 26-iun. 10.00 D316+D301 PPS+SP+PIPP
75 Vieru Roxana, lect. dr. 25-iun. 10.00 D208 Limba română; 
76 Zaharia Daniela, lect.dr. 25-iun. 14.00 D208  
Anul 3 + Master, anul 2Actualizat: 19.06.2018
Nr. Crt. Numele şi Prenumele Data Ora Sala Observaţii
1 Antonesei Liviu, prof.dr. 22-iun.-18 14.00 D206  
2 Apostolache Roxana, lect.dr. 18-iun.-18 8.00 D 310  
3 Boncu Ştefan, conf.dr. 19-iun.-18 8.00 D 208  
4 Bostan Cristina 23-iun.-18 15.00 Lab Dinamica de Grup  
5 Boza Mihaela, conf.dr. 21-iun.-18 12.00 D4 Psihologia vârstelor; Profile atipice; masterat
6 Boza Mihaela, conf.dr. 21-iun.-18 14.00 D4 Psihologia dezvoltării
7 Butnaru Simona, conf.dr. 24-iun.-18 18.00 D4  
8 Carasevici L., asist. 18-iun.-18 10.00 D206 Limba engleză
9 Colibaba Şt., prof.dr. 22-iun.-18 10.00 D3bis  
10 Cehan Nadina 18-iun.-18 10.00 D310  
11 Ceobanu Ciprian, prof.dr. 20-iun.-18 10.00 D3 bis Psihologie
12 Constantin Ana, prof.dr. 22-iun.-18 10.00 D206 master
13 Constantin Ticu, prof.dr. 20-iun.-18 12.00 D208  
14 Creţu Carmen, prof.dr. 24-iun.-18 12.00 D4  
15 Cucoş Constantin, prof.dr.  22-iun.-18 10.00 D4  
16 Crumpei Gabriel 18-iun.-18 10.00 D4  
17 Curelaru Mihai, conf.dr. 19-iun.-18 16.00 D 208  
18 Dafinoiu Ion, prof.dr. 19-iun.-18 10.00 D 3 BIS Introducere în psihoterapie (zi); Psihodiagnostic II (ID)
19 Dănculesei Ana, prof.asoc. 20-iun.-18 10.00 D206 Limba germană
20 Dănilă Oana, asist.dr. 19-iun.-18 13.00 D208+D206  
21 Dîrţu Cătălin, lect.dr. 19-iun.-18 16.00 D310  
22 Dumbravă Andrei, lect.dr. 18-iun.-18 8.00 D 4, D 316 Psihopatologie;  master
23 Enea Violeta, conf.dr. 20-iun.-18 10.00 D4 masterat; Psihodiagnostic II (zi)
24 Frumos Luciana, asist. 19-iun.-18 10.00 D206  
25 Gavrilovici Ovidiu, conf.dr. 22-iun.-18 16.00 D4  
26 Gheorghiu Mihai-Dinu, prof.dr. 22-iun.-18 12.00 D 315 master
27 Gherasim Loredana, conf.dr. 18-iun.-18 16.00 D 4 Psihologie experimentală (zi, ID); masterate
28 Gherasim Loredana, conf.dr. 19-iun.-18 16.00 Lab. Informatică+D206 ACD (Psihologie zi, ID), Psih rezilientei
29 Gherguţ Alois, prof.dr. 22-iun.-18 10.00 D316  
30 Havârneanu Cornel, prof.dr. 19-iun.-18 11.00-12.30 D 4 Introducere în psihologie II (zi+ID)
31 Havârneanu Cornel, prof.dr. 19-iun.-18 13.00-15.00 D 4, D 316 Psihodiagnostic I (zi+ID)+master
32 Havârneanu Cornel, prof.dr. 19-iun.-18 9.00-10.30 D 4 Introducere în psihologie I (zi+ID)
33 Hobjilă Angelica, conf.dr. 18-iun.-18 12.00 D 208 Didactica limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar, Didactica activitatilor de educare a limbajului
34 Holman Andrei, conf.dr. 19-iun.-18 15.00 Lab. Informatică EFCP-Metode avansate
35 Holman Andrei, conf.dr. 19-iun.-18 16.00 D 3 BIS  
36 Ilie Emanuela, conf. dr. 18-iun.-18 8.00 Corp A,Sala Al.Dima Literatura pentru copii; Literatura romana
37 Iuşcă Dorina, conf. dr. 18-iun.-18 10.00 D301  
38 Karner-Huţuleac Adina, conf.dr. 19-iun.-18 8.00 D 3 BIS Dificultăţi de învăţare
39 Labăr Adrian, lect.dr. 21-iun.-18 14.00 Lab. Informatică  
40 Lupu Mihaela, conf.dr. 18-iun.-18 10.30 D 309  
41 Massari Gianina, conf.dr. 18-iun.-18 10.00 D 316  
42 Măirean Cornelia, lect.dr. 20-iun.-18 16.00 Lab Info Metodologia cerecetării psihopedagogice (PPS)+ TIC ID
43 Miron Manuela, lect.dr. 20-iun.-18 12.00 D316  
44 Momanu Mariana, conf.dr. 24-iun.-18 10.00 D4  
45 Monah Roxana, asist. 20-iun.-18 9.00 D310  
46 Muntele Daniela, conf.dr. 21-iun.-18 16.00 D4 Psihologia sănătăţii (zi, ID); Introducere în psihoterapie (PPS); master
47 Nastas Dorin, conf.dr. 19-iun.-18 8.00 D 316 Psihologie socială; Psihologie judiciară
48 Neculau Bogdan, lect.dr 22-iun.-18 16.00 D316  
49 Neamţu Cristina, conf.dr. 22-iun.-18 8.00 D3bis  
50 Onici Octavian, lect.dr. 21-iun.-18 8.00 D 316 Psihologia grupurilor sociale
51 Paşca Eugenia, prof.dr. 18-iun.-18 9.00 D 3 BIS  
52 Paşca Eugenia, prof.dr.; Popovici Ileana, lect,dr. 18-iun.-18 18.00 D 208 ET
53 Petrovici Constantin, conf.dr. 18-iun.-18 14.00 D 3 BIS Didactica activităţilor matematice pentru învăţământul preşcolar
54 Petrovici Constantin, conf.dr. 18-iun.-18 16.00 D 3 BIS Didactica activităţilor matematice pentru învăţământul primar
55 Petrovici Constantin, conf.dr. 18-iun.-18 18.00 D 3 BIS Matematică
56 Prodan Adriana
18-iun.-18
17.00
Corp C sala 704
 
57 Pop Mariana, logoped 18-iun.-18 14.00 D 206  
58 Popa Nicoleta, conf.dr. 21-iun.-18 10.00 D4  
59 Popovici Ileana, lect.dr. 18-iun.-18 16.00 D 208 PIPP
60 Popuşoi S., asist.drd. / Urzică A., drd. /
Bostan C., drd.
19-iun.-18 14.00 Lab. Informatică TIC (Psihologie-zi, Stiinţe ale Educaţiei-zi)
61 Robotă Radu, asist.dr. 18-iun.-18 17.00 D206 PPS; master II
62 Rotundu Elvira, prof.        
63 Samoilă Magda, asist.dr. 24-iun. 9.00 Lab. Politici educaţionale Practică pedagogică (PIPP III)
64 Sălăvastru Dorina, prof.dr. 19-iun.-18 9.00 D 301 Psihologia educaţiei; Didactica psihologiei
65 Sălăvastru Dorina, prof.dr. 19-iun.-18 11.00 DMV Evaluare finala modul psihopedagogie nivel I; master ET
66 Seghedin Elena, lect.dr. 18-iun.-18 14.00 D 309  
67 Soponaru Camelia, conf.dr. 19-iun.-18 16.00 D 310  
68 Stan Aurel, conf.dr. 20-iun.-18 12.00 D4 Statistică 1; masterate
69 Stan Liliana, prof.dr. 19-iun.-18 10.00 D 310  
70 Şoitu Laurenţiu, prof.dr. 23-iun.-18 9.00 D206  
71 Teodorescu Diana, dr.        
72 Tobolcea Iolanda, prof.dr. 24-iun.-18 10.00 D316  
73 Turliuc Nicoleta, prof.dr. 19-iun. -18 13.00 D208+D206  
74 Ţepordei Ana-Maria, lect.dr. 19-iun.-18 11.00 D 301 Psihologia educaţiei (PIPP, Ştiinţele Educaţiei, PPS)
75 Vieru Roxana, lect. dr. 18-iun.-18 10.00 Sala Corp A Limba română; 
76 Zaharia Daniela, lect.dr. 21-iun.-18 12.00 D316  
×

Consultaţi foarte des programările, pentru că intervin numeroase modificări!
 

NU au dreptul să se prezinte la examene studenţii care nu au achitat taxa de şcolarizare!
Se vor face exmatriculări, pentru neplata taxei de şcolarizare, după sesiunea de restanţe.

Planificarea sesiune: 17-21 septembrie 2018
DOAR pentru pentru studenţii care AU BENEFICIAT DE STAGII Erasmus +, in anul academic 2017-2018
(Anii I şi II de licenţă; Anul I de master, învăţământ de if)
– studii de licenţă şi master –

Nr. Crt. Numele şi Prenumele Data Ora Sala Observaţii
1 Pop Mariana, logoped. 17 septembrie 2018 12.00 D301  
Etichete:
Sari la conținut