Sari la conținut

31.05.2019 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Grădinariu Tudoriţa

La data de 31 mai 2019, orele 11:00, în sala D 206, doamna TĂNASĂ P. TUDORIŢA (căs. GRĂDINARIU) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Delincvenţa juvenilă şi victimizarea minorului în contextul actual. Prevenirea comportamentelor agresive de Tip Bullying – o abordare psiho-pedagogică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • conf. univ. dr. Mariana MOMANU ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • prof. univ. dr. Marius Ciprian CEOBANU ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • conf. univ. dr. Olimpius ISTRATE ( CV),
  Universitatea din Bucureşti,
 • lect. univ. dr. Cătălin GLAVA ( CV),
  Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la
Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Alte informaţii:

Anunţ
Comisia de susţinere
Rezumatul tezei
CV doctorand
Listă publicaţii

Sari la conținut